VietnamesePod101.com Blog
Learn Vietnamese with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Archive for the 'Vietnamese Holidays' Category

Vietnamese Holidays: Vietnam Memorial Day on July 27

Vietnam_Memorial_DayIn Vietnam, there’s a National Day of Remembrance each year. On this day, the country remembers and honors wounded Vietnam soldiers for their sacrifices during the country’s many wars.

Learning about Vietnam Memorial Day for the Martyrs and Wounded Soldiers, you’re uncovering many layers of Vietnamese history and culture. This, in turn, will make your language-learning endeavors that much more meaningful to you, and much more successful in the long run.

At VietnamesePod101.com, we hope to give you all the tools and support you need to master the Vietnamese language and truly understand its culture.

Let’s get started.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

1. What is Remembrance Day in Vietnam?

During the wars, many Vietnamese soldiers sacrificed parts of their bodies and even their lives for the protection of their country. In 1946 especially, the number of casualties who were Vietnamese soldiers was higher than when the war against French colonialists took place. At that time, President Ho Chi Minh signed a decree on policies for invalids and martyrs.

Vietnamese history has recorded many cases in wars where mothers lost all their children. In particular, there was a mother who lost all nine of her children because they all sacrificed themselves for their country. Those women had the title of “Vietnamese heroic mothers” conferred on them.

This is a day for the lost to be remembered, those who sacrificed to be honored and shown respect, and the mothers of the victims comforted. Of all July 27 holidays & observances around the world, this one is perhaps the most important.

2. When is Remembrance Day in Vietnam?

Group of Veterans

Vietnam observes its Day for Martyrs and Wounded Soldiers on July 27 each year. This July 27 holiday is one of the most important in the country, commemorating some of its most noble citizens. Read on for information on how the Vietnamese celebrate this July 27 national holiday.

3. Reading Practice: How is the Vietnam Memorial Day Celebrated?

Praying for the Dead

How does the country honor wounded Vietnam soldiers and their families? Read the Vietnamese text below to find out, and find the English translation directly below it.

Hàng năm, cứ vào ngày này, các nhà chức trách từ trung ương đến địa phương sẽ tham gia hoạt động tảo mộ, thắp hương cho các liệt sĩ tại các nghĩa trang. Trong chiến tranh, cũng đã có rất nhiều binh sĩ hy sinh mà không thể tìm thấy thông tin cá nhân nên sau này, các đài tuởng niệm các liệt sĩ vô danh ở nhiều địa phương cũng được xây dựng lên để thờ cúng những ngôi mộ không tên của các chiến sĩ.

Trong ngày Thương binh - liệt sĩ, cán bộ cơ quan Nhà nước không những đến thăm hỏi, tặng quà những thương binh mà còn đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Để tỏ lòng biết ơn, Nhà nước Việt Nam cũng có chính sách cộng thêm điểm trong kỳ thi vào đại học cho con của các thương binh và liệt sĩ. Tùy từng trường hợp mà số điểm được cộng sẽ là 0,5 đến 1 điểm trên thang điểm 10.

Annually, on this day, officials at every level of government down to the local level will take part in visiting, cleaning, and decorating graves and burning incense for martyrs in cemeteries. During wars, there were also many soldiers who fell without any personal information known about them, so later monuments to unnamed martyrs were built in many localities to commemorate their tombs.

On Vietnam’s Invalids and Martyrs Day, State officials not only come to visit and give gifts to invalids, but also have a visit and encourage families of martyrs and heroic Vietnamese mothers.

In order to show its gratitude, the Vietnamese State has also enacted a policy on increasing the marks on university entrance exams for the children of invalids and martyrs. The mark added is from 0.5 to 1 on a scale of 10, on a case-by-case basis.

4. First Celebration of Invalids and Martyrs Day

When was the first Vietnamese Invalids and Martyrs Day?

On July 27, 1947, the first Invalids Day took place in Thai Nguyen province, with 2,000 participants in the first meeting. In 1955, July 27 was renamed to Vietnam’s Invalids and Martyrs Day.

5. Vocabulary to Know for Remembrance Day in Vietnam

Burning Incense

Here’s some vocabulary you should know for Vietnamese Day for Martyrs and Wounded Soldiers!

 • Ngày thương binh liệt sĩ — “Day for Martyrs and Wounded Soldiers”
 • cựu chiến binh — “veteran”
 • lòng biết ơn — “gratitude”
 • đài tưởng niệm liệt sĩ — “patriotic-war-dead memorial”
 • thắp hương — “burning incense”
 • cầu nguyện cho người đã mất — “pray for the dead”
 • bảo vệ — “protect”
 • giải thưởng — “award”
 • vòng hoa — “wreath”
 • huân chương — “honors”

To hear each vocabulary word pronounced, check out our relevant vocabulary list!

Conclusion

We hope you enjoyed learning about Vietnam’s Remembrance Day with us, and that you took away some valuable information from this article.

Does your country have a Remembrance or Memorial Day? Let us know in the comments, and feel free to tell us how your country celebrates it.

To continue learning Vietnamese, explore VietnamesePod101.com and take advantage of our fun and practical learning resources. Read more insightful blog posts like this one, study free Vietnamese vocabulary lists, or reach out for help on our community forums. By upgrading to Premium Plus, you can also begin using our MyTeacher program to learn Vietnamese with your own teacher and personalized plan!

Learning a new language is a noble task, and one that’s not always easy. But know that your dedication and hard work will pay off, and you’ll be speaking, writing, and reading Vietnamese like a native before you know it!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

How to Celebrate President Ho Chi Minh’s Birthday

Ho Chi Minh (often called Uncle Ho or Uncle Ho Chi Minh), was a Vietnam President and one of the most influential people for the country. In honor of Uncle Ho, Vietnam celebrates his birthday each year.

In this article, we’ll be going over the Ho Chi Minh holiday, one of the most important and widely celebrated Vietnam holidays today. In learning about Ho Chi Minh (leader, President, and beloved fighter for independence), you’re also allowing yourself to gain a deeper understanding of what values Vietnam holds closest to its heart, as well as its history.

At VietnamesePod101.com, we hope to make learning about Vietnamese culture, like this Ho Chi Minh public holiday, both fun and informative!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

1. What is President Ho Chi Minh’s Birthday?

One of the great heroes who played the most important role in Vietnam’s history of fights to defend the country is Ho Chi Minh. He is venerated and loved by the whole population of Vietnam; therefore, the birthday of President Ho Chi Minh on May 19 is solemnly celebrated by the State and the Vietnamese people.

2. When is Ho Chi Minh’s Birthday?

Ho Chi Mihn

Each year, Vietnam celebrates Ho Chi Minh’s birthday on May 19.

3. Reading Practice: Celebrations of Ho Chi Minh’s Birthday

Ho Chi Mihn statue with flowers

How do the Vietnamese celebrate Ho Chi Minh’s birthday each year? Read the Vietnamese text below to find out, and find the English translation directly below it.

Vào ngày 19 tháng 5 hàng năm, rất nhiều các hoạt động tưởng nhớ về Hồ Chủ tịch được tổ chức trên toàn quốc. Các cuộc thi ảnh, triển lãm tư liệu về ông được hưởng ứng nhiệt liệt. Đồng thời vào dịp này, rất nhiều người dân từ khắp mọi miền đất nước về thăm Nam Đàn - Nghệ An để thể hiện tấm lòng biết ơn với vị lãnh tụ vĩ đại. Ngoài ra, Lăng Chủ tịch tại thủ đô Hà Nội cũng là nơi nhiều người đến viếng thăm và tưởng niệm ông trong ngày này.

Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Hồ Chủ tịch, các kênh truyền hình Việt Nam như VTV1, VTV3, … cũng thường xuyên đăng tải phim tài liệu về con người - sự nghiệp và cuộc đời ông trong những năm tháng đấu tranh vì hòa bình dân tộc. Có những thước phim đã được chiếu lại nhiều lần, tuy nhiên, rất nhiều người Việt Nam vẫn luôn xúc động và cảm thấy tự hào khi xem lại những hình ảnh đó. Bạn sẽ có thể dễ dàng tìm thấy nhiều bức ảnh, biểu ngữ, câu nói nổi tiếng của Hồ Chủ tịch được treo khắp nơi trên đường phố và các quảng trường lớn.

On May 19 every year, many activities in memory of President Ho Chi Minh are held across the country. Photo contests and documentary exhibitions about the President receive warm responses. Also on this occasion, many people across the country visit Nam Dan in Nghe An to express their gratitude to the great leader. The Ho Chi Minh Mausoleum in Hanoi is another place where many people come and commemorate him on this day.

On the occasion of the anniversary of President Ho Chi Minh’s birthday, Vietnamese TV channels such as VTV1, VTV3, and so on also regularly broadcast documentaries on the character, career, and life of President Ho Chi Minh during his years of fighting for national peace. Some footage is replayed many times; however, many Vietnamese people are still moved and feel proud when they’re re-watching those scenes. You will no doubt see a lot of pictures, banners, and famous quotes of President Ho Chi Minh hung across the streets and in large squares.

4. Who was Ho Chi Minh?

Ho Chi Minh was born Nguyen Sinh Cung in 1890 in a Confucian family in a small village in Nghe An province, Central Vietnam. He played a decisive role in the fights of Vietnamese people against powers such as France and the United States. With his talented guidance, President Ho Chi Minh led the Vietnamese nation to winning and seizing independence, freedom, and unification.

The most famous quote of Ho Chi Minh is: “There is nothing more precious than independence and freedom!” This was extracted from his call to arms against American imperialism and for the defense of the country on July 17, 1966.

5. Useful Vocabulary for Ho Chi Minh’s Birthday

Scroll and Ink Quill

Here’s some vocabulary you should know for this holiday in Vietnam!

 • Lịch sử — “History”
 • Kỷ niệm — “Celebrate”
 • Hoa — “Flower”
 • Lãnh đạo — “Lead”
 • Bác Hồ — “Uncle Ho”
 • Tổ chức — “Organize”
 • Tỏ lòng biết ơn — “Show gratitude”
 • Kính trọng — “Respect”
 • Quý giá — “Precious”
 • Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh — “President Ho Chi Minh’s Birthday”

To hear each vocabulary word pronounced, check out our vocabulary list for Ho Chi Minh’s Birthday. Here, you’ll find each word accompanied by an audio file of its pronunciation.

Conclusion

What do you think about the Vietnamese celebration of Ho Chi Minh’s Birthday? Is there a similar holiday in your own country that celebrates a leader or important figure? Let us know in the comments!

To learn more about Vietnamese culture, history, and the language, visit us at VietnamesePod101.com! There’s something here for every learner, from free vocabulary lists to insightful blog posts to broaden your knowledge. You can also chat with fellow Vietnamese learners on our forums or upgrade to Premium Plus to take advantage of our MyTeacher program!

All of the hard work and determination you’ve put into learning Vietnamese will pay off, and soon you’ll speak like a native! And VietnamesePod101.com will be here on each step of that journey.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

Vietnamese New Year: How to Celebrate Tet Holiday in Vietnam

The Vietnamese Tet Holiday is one of the country’s most important holidays and one of the most greatly celebrated. Tet Holiday is the Vietnamese celebration of the lunar new year. Even the days leading up to this holiday are full of Tet Holiday traditions, and many people use this time of Tet celebrations to relax and reflect upon the coming year.

By learning about the Asian holiday Tet, you’re allowing yourself to discover so much about the country of Vietnam which will both help you learn the language and give you a greater appreciation for it.

In this article, we’ll be going over Tet Holiday traditions, answering the question “What is Tet?” and even go over Tet Holiday vocabulary so you can learn the language in context.

Let’s get started!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

1. What is Tet Holiday?

Tet Holiday, or Tết m lịch in Vietnamese, is Vietnam’s celebration of the lunar new year. It’s one of the most important holidays that the Vietnamese observe, complete with lavish festivities, fireworks, and good food.

Tet Holiday celebrations are similar to other Asian New Year celebrations, but also reflect the individual values, history, and culture of Vietnam. From eating bánh chưng or “chung cake,” to visiting the chùa or “Buddhist temple,” you’ll soon see the significance of the Tet Holiday in Vietnam to its people and what makes it distinct from similar celebrations.

2. When is Vietnamese New Year?

The New Year

The Tet Holiday is the Vietnamese celebration of the New Year. On the “lunar calendar,” or m lịch, it takes place from December 28 to January 3. This usually falls somewhere around late January or early February on the solar calendar.

If it happens to fall before or after a weekend, the total number of days off for this holiday may be from seven to ten, giving a long, relaxing break to everyone in Vietnam.

For your convenience, here’s a list of this holiday’s date on the Gregorian calendar for the next ten years:

 • 2019: February 5
 • 2020: January 25
 • 2021: February 12
 • 2022: February 1
 • 2023: January 22
 • 2024: February 10
 • 2025: January 29
 • 2026: February 17
 • 2027: February 6
 • 2028: January 26

3. How is it Celebrated?

Red envelopes

1- Days Leading up to Tet Holiday

On the days leading up toTet, families all over Vietnam are busy with shopping and preparing for the occasion. They often organize and remodel their houses so that they’re neat and warm. They also decorate their living rooms with flowers such as apricot, cherry, or cranberry blossoms. In Vietnamese, “apricot blossoms” are called hoa mai, and “cherry blossoms” are called hoa đào.

Lunar New Year’s Eve is also a popular time for family reunions. Families often prepare two trays of food to worship their ancestors and the Earth gods at the stroke of midnight. This kind of tradition is referred to as cúng Giao thừa.

Right at the turn of the new year, “fireworks” or pháo hoa, are set off from city centers, and people all over the city rush to the top of high buildings to watch them. Those who live far from the center often go and reserve spots to watch the event several hours before the fireworks begin, or may simply just watch fireworks live on TV.

After the fireworks end, many people pick young leaves at “temples,” or in Vietnamese chùa, as they believe these leaves bring good luck to their houses. This custom is called “picking buds for luck,” or hái lộc.

2- Tet Holiday Traditions

On day one of the Tet Holiday, Vietnamese people have a custom of wishing everyone a Happy New Year. Young people will wish happy new year to their grandparents and parents, and adults often give money to children, wrapped in red envelopes. On the envelopes, you can find text saying, Hay ăn, chóng lớn, vâng lời cha mẹ, which literally means, “Eat well, grow fast, and obey parents.”

On New Year’s day, people greet each other by saying Chúc mừng năm mới!, meaning “Happy New Year,” or Chúc vạn sự như ý!, meaning, “Wish you everything to your liking.”

Many Vietnamese people also believe that the first person to step into their house (người xông nhà) on the first day of the Lunar New Year will be the one who brings either good luck or bad luck for the year.

4. Additional Information

Among the many New Year dishes, sticky rice cakes and steamed Gac rice are two dishes specially served on Tet Holiday. Also, boiled chicken, lean pork paste, and fried rolls are presented on special trays for the occasion.

5. Tet Holiday Vocabulary

Celebrating with chung cake

To help you fully understand the Tet Holiday and how it’s celebrated, we’ve prepared a list of the most useful words to know for this occasion with their definitions.

 • kẹo — “candy”
 • Tết Nguyên đán — “Lunar New Year”
 • rượu nếp — “glutinous rice wine
 • hạt dưa — “watermelon seeds”
 • dưa hành — “pickled onion”
 • tiệc — “party”
 • giao thừa — “New Year’s Eve”
 • hoa đào — “peach flower”
 • tiền mừng tuổi — “lucky money for happy new age”
 • cây quất — “kumquat”
 • lời chúc — “greeting”
 • hoa quả khô — “dried candied fruit”
 • câu đối — “couplet”
 • bánh chưng — “chung cake”
 • chùa — “Buddhist temple”
 • người xông nhà — “the first person to enter the house on the first day of the year”
 • mâm ngũ quả — “five fruits tray

To hear the pronunciation of each Tet Day vocabulary word, visit our relevant vocabulary list. Here, you’ll find an audio pronunciation alongside each word.

Conclusion

As you can see, the Tet Holiday is an important holiday to the Vietnamese people and is celebrated whole-heartedly! What New Year traditions are there in your country? Let us know in the comments!

For more information on Vietnamese culture and the language, visit us at VietnamesePod101.com. We offer an array of insightful blog posts, free vocabulary lists, and an online community where you can discuss lessons with fellow Vietnamese learners. You can also download our MyTeacher app for a one-on-one learning experience with your own personal Vietnamese teacher! We’re here to make learning Vietnamese fun and efficient.

We wish you the best as you delve deeper into Vietnamese culture and continue practicing its language. Continue studying and practicing, and you’ll master the language before you know it!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

How to Say Happy New Year in Vietnamese & New Year Wishes

Learn all the Vietnamese New Year wishes online, in your own time, on any device! Join VietnamesePod101 for a special Vietnamese New Year celebration!

How to Say Happy New Year in Vietnamese

Can you relate to the year passing something like this: “January, February, March - December!”? Many people do! Quantum physics teaches us that time is relative, and few experiences illustrate this principle as perfectly as when we reach the end of a year. To most of us, it feels like the old one has passed in the blink of an eye, while the new year lies ahead like a very long journey! However, New Year is also a time to celebrate beginnings, and to say goodbye to what has passed. This is true in every culture, no matter when New Year is celebrated.

So, how do you say Happy New Year in Vietnamese? Let a native teach you! At VietnamesePod101, you will learn how to correctly greet your friends over New Year, and wish them well with these Vietnamese New Year wishes!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Master A Language!

Table of Contents

 1. How to Celebrate New Year in Vietnam
 2. Must-Know Vietnamese Words & Phrases for the New Year!
 3. Top 10 New Year’s Resolutions in Vietnamese
 4. Inspirational New Year Quotes
 5. Inspirational Language Learning Quotes
 6. How To Say Happy New Year in 31 Languages
 7. How VietnamesePod101 Can Help You Learn Vietnamese

But let’s start with some vocabulary for Vietnamese New Year celebrations, very handy for conversations.

1. How to Celebrate New Year in Vietnam

New Year’s Day, or Tết dương lịch, takes place on January 1st, and is one of the most important festivals in many nations around the world. In the past, celebrations surrounding New Year’s Day were usually adjusted to suit the Vietnamese lifestyle, but the day eventually became a standard official holiday recognized by the State of Vietnam.

Now, before we get into more detail, do you know the answer to this question?

What is the other name of New Year’s Day in Vietnamese?

If you don’t already know, you’ll find out a bit later. Keep reading.

New Year’s Day is not widely regarded as a traditional holiday in Vietnam, so there are no customary dishes associated with it. Instead, Vietnamese people often simply come together for meals at family reunions or with friends. The phrase for “Family reunion” in Vietnamese is sum họp gia đình. From the afternoon of December 31, many trade centers and streets become much more crowded than usual. Young people often gather together for meals, leisure activities, movies, and so on, and then wait for the turn of the new year.

At the moment the year turns over, Vietnamese people join the countdown from 10 to 0, shouting joyfully and greeting the New Year. In recent years, a brand of beer that is popular in Vietnam, Heineken, has regularly sponsored and organized the Countdown Party, or Lễ đếm ngược, in Hanoi and Ho Chi Minh City. Using an extravagant sound and lighting system, the party has quickly become very successful. At this event, many famous singers and DJs are invited to perform and create a lively atmosphere.

When the clock strikes midnight, fireworks are let off and people shout “Happy New Year,” or in Vietnamese Chúc mừng năm mới. However, as fireworks can cause damage if used improperly, the locations and quantity of fireworks allowed to be set off each year are decided by the government. Major cities like Hanoi, Ho Chi Minh City, and Da Nang are often popular places for fireworks, but the quantity of fireworks set off is typically less than that of the Lunar New Year’s Day, or Tết Âm lịch.

Now it’s time to answer our quiz question!

Do you know any other names for New Year’s Day in Vietnamese?

New Year’s Day is also known as Western New Year’s Day or in Vietnamese “Tết Tây” which literally means Western Tet. It’s because this holiday was rooted in the French Colonial period when the Western calendar first began to be adopted and used in Vietnam.

Happy New Year!
Chúc mừng năm mới!

2. Must-Know Vietnamese Words & Phrases for the New Year!

Vietnamese Words & Phrases for the New Year

1- Year

năm

This is pretty self-explanatory. Most countries follow a Gregorian calendar, which has approximately 365 days in a year, while in some cultures, other year designations are also honored. Therefore, New Year’s day in Vietnam could fall on a different day than in your country. When do you celebrate New Year?

2- Midnight

nửa đêm

The point in time when a day ends and a new one starts. Many New Year celebrants prefer to stay awake till midnight, and greet the new annum as it breaks with fanfare and fireworks!

3- New Year’s Day

năm mới

In most countries, the new year is celebrated for one whole day. On the Gregorian calendar, this falls on January 1st. On this day, different cultures engage in festive activities, like parties, parades, big meals with families and many more.

You can do it!

4- Party

tiệc

A party is most people’s favorite way to end the old year, and charge festively into the new one! We celebrate all we accomplished in the old year, and joyfully anticipate what lies ahead.

5- Dancing

nhảy múa

Usually, when the clock strikes midnight and the New Year officially begins, people break out in dance! It is a jolly way to express a celebratory mood with good expectations for the year ahead. Also, perhaps, that the old year with its problems has finally passed! Dance parties are also a popular way to spend New Year’s Eve in many places.

6- Champagne

rượu sâm banh

Originating in France, champagne is a bubbly, alcoholic drink that is often used to toast something or someone during celebrations.

7- Fireworks

pháo hoa

These are explosives that cause spectacular effects when ignited. They are popular for announcing the start of the new year with loud noises and colorful displays! In some countries, fireworks are set off to scare away evil spirits. In others, the use of fireworks is forbidden in urban areas due to their harmful effect on pets. Most animals’ hearing is much more sensitive than humans’, so this noisy display can be very frightful and traumatising to them.

Happy Near Year!

8- Countdown

đếm ngược

This countdown refers to New Year celebrants counting the seconds, usually backward, till midnight, when New Year starts - a great group activity that doesn’t scare animals, and involves a lot of joyful shouting when the clock strikes midnight!

9- New Year’s Holiday

kỳ nghỉ lễ Năm mới

In many countries, New Year’s Day is a public holiday - to recuperate from the party the previous night, perhaps! Families also like to meet on this day to enjoy a meal and spend time together.

10- Confetti

hoa giấy

In most Western countries, confetti is traditionally associated with weddings, but often it is used as a party decoration. Some prefer to throw it in the air at the strike of midnight on New Year’s Eve.

11- New Year’s Eve

đêm giao thừa

This is the evening before New Year breaks at midnight! Often, friends and family meet for a party or meal the evening before, sometimes engaging in year-end rituals. How are you planning to give your New Year greetings in 2018?

12- Toast

nâng cốc chúc mừng

A toast is a type of group-salutation that involves raising your glass to drink with others in honor of something or someone. A toast to the new year is definitely in order!

13- Resolution

quyết tâm

Those goals or intentions you hope to, but seldom keep in the new year! Many people consider the start of a new year to be the opportune time for making changes or plans. Resolutions are those intentions to change, or the plans. It’s best to keep your resolutions realistic so as not to disappoint yourself!

14- Parade

cuộc diễu hành

New Year celebrations are a huge deal in some countries! Parades are held in the streets, often to celebratory music, with colorful costumes and lots of dancing. Parades are like marches, only less formal and way more fun. At VietnamesePod101, you can engage in forums with natives who can tell you what Vietnamese New Year celebrations are like!

3. Top 10 New Year’s Resolutions

New Year’s Resolutions List

So, you learned the Vietnamese word for ‘resolution’. Fabulous! Resolutions are those goals and intentions that we hope to manifest in the year that lies ahead. The beginning of a new year serves as a good marker in time to formalise these. Some like to do it in writing, others only hold these resolutions in their hearts. Here are our Top 10 New Year’s resolutions at VietnamesePod101 - what are yours?

Learn these phrases and impress your Vietnamese friends with your vocabulary.

New Year's Resolutions

1- Read more

Đọc thêm.

Reading is a fantastic skill that everyone can benefit from. You’re a business person? Apparently, successful business men and women read up to 60 books a year. This probably excludes fiction, so better scan your library or Amazon for the top business reads if you plan to follow in the footsteps of the successful! Otherwise, why not make it your resolution to read more Vietnamese in the new year? You will be surprised by how much this will improve your Vietnamese language skills!

2- Spend more time with family

Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Former US President George Bush’s wife, Barbara Bush, was quoted as having said this: “At the end of your life, you will never regret not having passed one more test, not winning one more verdict, or not closing one more deal. You will regret time not spent with a husband, a friend, a child, a parent.” This is very true! Relationships are often what gives life meaning, so this is a worthy resolution for any year.

3- Lose weight

Giảm cân.

Hands up, how many of you made this new year’s resolution last year too…?! This is a notoriously difficult goal to keep, as it takes a lot of self discipline not to eat unhealthily. Good luck with this one, and avoid unhealthy fad diets!

4- Save money

Tiết kiệm tiền.

Another common and difficult resolution! However, no one has ever been sorry when they saved towards reaching a goal. Make it your resolution to save money to upgrade your subscription to VietnamesePod101’s Premium PLUS option in the new year - it will be money well spent!

5- Quit smoking

Bỏ thuốc lá.

This is a resolution that you should definitely keep, or your body could punish you severely later! Smoking is a harmful habit with many hazardous effects on your health. Do everything in your power to make this resolution come true in the new year, as your health is your most precious asset.

6- Learn something new

Học thứ gì mới.

Science has proven that learning new skills can help keep brain diseases such as dementia and Alzheimer’s at bay! It can even slow down the progression of the disease. So, keep your brain healthy by learning to speak a new language, studying towards a qualification, learning how to sew, or how to play chess - no matter how old you are, the possibilities are infinite!

7- Drink less

Uống ít hơn.

This is another health resolution that is good to heed any time of the year. Excessive drinking is associated with many diseases, and its effect can be very detrimental to good relationships too. Alcohol is a poison and harmful for the body in large quantities!

8- Exercise regularly

Tập thể dục thường xuyên.

This resolution goes hand-in-hand with ‘Lose weight’! An inactive body is an unhealthy and often overweight one, so give this resolution priority in the new year.

9- Eat healthy

Ăn uống lành mạnh.

If you stick with this resolution, you will lose weight and feel better in general. It is a very worthy goal to have!

10- Study Vietnamese with VietnamesePod101

học tiếng Việt cùng VietnamesePod101.com

Of course! You can only benefit from learning Vietnamese, especially with us! Learning how to speak Vietnamese can keep your brain healthy, it can widen your circle of friends, and improve your chances to land a dream job anywhere in the world. VietnamesePod101 makes it easy and enjoyable for you to stick to this resolution.

4. Inspirational New Year Quotes

Inspirational Quotes

Everyone knows that it is sometimes very hard to stick to resolutions, and not only over New Year. The reasons for this vary from person to person, but all of us need inspiration every now and then! A good way to remain motivated is to keep inspirational quotes near as reminders that it’s up to us to reach our goals.

Click here for quotes that will also work well in a card for a special Vietnamese new year greeting!

Make decorative notes of these in Vietnamese, and keep them close! Perhaps you could stick them above your bathroom mirror, or on your study’s wall. This way you not only get to read Vietnamese incidentally, but also remain inspired to reach your goals! Imagine feeling like giving up on a goal, but reading this quote when you go to the bathroom: “It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop.” What a positive affirmation!

5. Inspirational Language Learning Quotes

Language Learning Quotes

Still undecided whether you should enroll with VietnamesePod101 to learn a new language? There’s no time like the present to decide! Let the following Language Learning Quotes inspire you with their wisdom.

Click here to read the most inspirational Language Learning Quotes!

As legendary President Nelson Mandela once said: “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.” So, learning how to say Happy New Year in Vietnamese could well be a way into someone special’s heart for you! Let this year be the one where you to learn how to say Happy New Year, and much more, in Vietnamese - it could open many and unexpected doors for you.

6. How To Say Happy New Year in 31 Languages

Here’s a lovely bonus for you! Why stop with Vietnamese - learn how to say Happy New Year in 31 other languages too! Watch this video and learn how to pronounce these New Year’s wishes like a native in under two minutes.

7. Why Enrolling with VietnamesePod101 Would Be the Perfect New Year’s Gift to Yourself!

If you are unsure how to celebrate the New Year, why not give yourself a huge gift, and enroll to learn Vietnamese! With more than 12 years of experience behind us, we know that VietnamesePod101 would be the perfect fit for you. There are so many reasons for this!

Learning Paths

 • Custom-tailored Learning Paths: Start learning Vietnamese at the level that you are. We have numerous Learning Pathways, and we tailor them just for you based on your goals and interests! What a boon!
 • Marked Progress and Fresh Learning Material Every Week: We make new lessons available every week, with an option to track your progress. Topics are culturally appropriate and useful, such as “Learning how to deliver negative answers politely to a business partner.” Our aim is to equip you with Vietnamese that makes sense!
 • Multiple Learning Tools: Learn in fun, easy ways with resources such 1,000+ video and audio lessons, flashcards, detailed PDF downloads, and mobile apps suitable for multiple devices!
 • Fast Track Learning Option: If you’re serious about fast-tracking your learning, Premium Plus would be the perfect way to go! Enjoy perks such as personalised lessons with ongoing guidance from your own, native-speaking teacher, and one-on-one learning on your mobile app! You will not be alone in your learning. Weekly assignments with non-stop feedback, answers and corrections will ensure speedy progress.
 • Fun and Easy: Keeping the lessons fun and easy-to-learn is our aim, so you will stay motivated by your progress!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Master A Language!

There’s no reason not to go big in 2018 by learning Vietnamese with VietnamesePod101. Just imagine how the world can open up for you!

How to Say ‘Merry Christmas’ in Vietnamese

How to Say Merry Christmas in Vietnamese

Do you know any ways to wish someone a ‘Merry Christmas’ in Vietnamese? VietnamesePod101 brings you easy-to-learn translations and the correct pronunciation of Vietnamese Christmas phrases!

Christmas is the annual commemorative festival of Christ’s birth in the Western Christian Church. It takes place on December 25th and is usually celebrated with much food and fanfare! However, not all cultures celebrate Christmas. In some countries, Christmas is not even a public holiday! However, many countries have adapted Christmas and its religious meaning to tally with their own beliefs, or simply in acknowledgment of the festival’s importance to other cultures. If you want to impress native Vietnamese speakers with culturally-appropriate Christmas phrases and vocabulary, VietnamesePod101 will teach you the most important ways to wish someone a ‘Merry Christmas’ in Vietnamese!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Start Learning A Language!

Table of Contents

 1. How to Celebrate Christmas in Vietnam
 2. Holiday Greetings and Wishes
 3. Must-Know Christmas Day Vocabulary
 4. Twelve Days of Christmas
 5. Top 10 Christmas Characters
 6. How VietnamesePod101 Can Help You

1. How to Celebrate Christmas in Vietnam

Christmas Words in Vietnamese

In Vietnam, Christmas or, Giáng sinh, is regarded as a public holiday even though it is not an official holiday. It is held from the evening of December 24 to December 25.

Now, before we get into more detail, do you know the answer to this question-

What’s the greeting Vietnamese people use most often on Christmas cards?

If you don’t already know, you’ll find out a bit later. Keep reading.

About a week before Christmas, trade centers and major hotels in Vietnam start to decorate pine trees around their properties to make Christmas trees, or cây thông Nô-en. People also put up decorative Santa Claus, or ông già Nô-en, reindeer mannequins, and many colorful lights to draw people’s attention. On Christmas Day, Catholic families prepare to attend the Mass at their parish churches, which are also decorated with shimmering lights to welcome parishioners on Christmas Eve, or đêm Giáng sinh in Vietnamese.

Although the majority of Vietnamese people are Buddhist, Christmas has become a widely-welcomed cultural festival in Vietnam. Young people in particular, including those who are not Catholic, eagerly prepare gifts for friends and loved ones on this holiday. After having meals, and going out and taking pictures with the Christmas trees and large snowmen, couples and groups of friends usually go to churches, or nhà thờ, to watch parishioners take part in the Mass and feel the atmosphere of Christmas Day more fully.

But of course, it wouldn’t be complete if we didn’t mention the most familiar character associated with Christmas: Santa Claus. Foreign companies in Vietnam often hire a person to play Santa Claus and perform in Christmas parties, or bữa tiệc Giáng sinh, for employees and their families. LIkewise, Santa Claus appears in large entertainment centers to pose for photos with children. In the week before Christmas, events in which Santa Claus delivers Christmas gifts are also popular. During this time of year, you will inevitably see a lot of Santa Clauses delivering gifts in person, not just sitting on sleighs pulled by reindeer or cars. They sometimes even drive motorbikes!

Now it’s time to answer our quiz question!

What’s the greeting Vietnamese people use most often on Christmas cards?

The most popular greeting on Christmas cards is “Chúc Giáng sinh an lành!” which means “Merry Christmas!” Also, you can find Chúc Giáng sinh vui vẻ và ấm áp! meaning “Wishing you a happy and warm Christmas Day” on many cards.

2. Holiday Greetings and Wishes for the Holiday Season

Holiday Greetings and Wishes

1- Merry Christmas!

Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ!

Do you know how to say ‘Merry Christmas’ in Vietnamese? Learn here how to pronounce it perfectly! ‘Merry’ means to be joyful, to celebrate and generally be in good spirits. So, with this phrase you are wishing someone a joyful, celebratory remembrance of Christ’s birth!

2- Happy Kwanzaa!

Chúc bạn ngày lễ Kwanzaa vui vẻ!

Surprise your African-American, or West African native friends with this phrase over the Christmas holidays! Kwanzaa is a seven-day, non-religious celebration, starting on Dec 26th each year. It has its roots in African American modern history, and many people celebrate both Kwanzaa and Christmas!

3- Have a happy New Year!

Chúc bạn một năm mới hạnh phúc!

In countries where Christmas is not officially celebrated, but a Gregorian calendar is observed, this would be a friendly festive-season wish over New Year.

4- Happy Hanukkah!

Chúc bạn có một ngày lễ Hanukkah vui vẻ!

Hanukkah is the beautiful Hebrew festival over November or December each year. It is also called the ‘Festival of Lights’ and is celebrated to commemorate the Jewish freedom of religion.

5- Have a great winter vacation!

Chúc bạn một kỳ nghỉ đông tuyệt vời!

This is a good phrase to keep handy if someone doesn’t observe any religious festival over the Christmas holidays! However, this will only be applicable in the Northern hemisphere, where it is winter over Christmas.

6- See you next year!

Hẹn gặp bạn vào năm tới!

Going away on holiday over Christmas season, or saying goodbye to someone about to leave on vacation? This would be a good way to say goodbye to your friends and family.

7- Warm wishes!

Gửi tới bạn những lời chúc ấm áp!

An informal, friendly phrase to write in Vietnamese Christmas cards, especially for secular friends who prefer to observe Christmas celebrations without the religious symbolism. It conveys the warmth of friendship and friendly wishes associated with this time of year.

8- Happy holidays!

Chúc bạn kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

If you forget how to say ‘Merry Christmas!’ in Vietnamese, this is a safe, generic phrase to use instead.

9- Enjoy the holidays!

Hãy tận hưởng những ngày nghỉ lễ!

After saying ‘Merry Christmas’ in Vietnamese, this would be a good phrase with which to wish Christmas holiday-goers well! It is also good to use for secular friends who don’t celebrate Christmas but take a holiday at this time of the year.

10- Best wishes for the New Year!

Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất cho năm mới!

This is another way of wishing someone well in the New Year if they observe a Gregorian calendar. New Year’s day would then fall on January 1st.

3. Must-Know Christmas Day Vocabulary

Must-Know Christmas Day Vocabulary

Christmas is associated with many traditions and religious symbols in multiple countries across the world. It originated centuries ago in the West with the birth of Christianity, and the celebrations are often embedded with rich cultural significance. So, by now you know how to say Merry Christmas in Vietnamese! Next, learn pertinent vocabulary and phrases pertaining to Christmas, as well as how to pronounce them correctly. At VietnamesePod101, we make sure you sound like a native speaker!

1- Christmas

Giáng sinh

This is the Vietnamese word for ‘Christmas’. Most happy Christmas wishes in Vietnamese will include this word!

2- Snow

tuyết

In most Northern-hemisphere countries, Christmas is synonymous with snow, and for Christmas, the snowman is often dressed as Santa Claus.

3- Snowflake

hoa tuyết

Snowflakes collectively make up snow. A single snowflake is small, white, light like a feather and icy cold! When put under a microscope, the snowflake reveals itself to have the most beautiful, symmetrical patterns. These patterns have become popular Christmas decorations, especially in Western countries.

4- Snowman

người tuyết

As you guessed - a snowman is only possible to build if it is snowing! What a fun way to spend Christmas day outside.

5- Turkey

gà tây

Roast turkey is the traditional main dish on thousands of lunch tables on Christmas day, mainly in Western countries. What is your favorite Christmas dish?

6- Wreath

vành hoa

Another traditional Western decoration for Christmas, the wreath is an arrangement of flowers, leaves, or stems fastened in a ring. Many families like to hang a Christmas wreath outside on their houses’ front doors.

7- Reindeer

con tuần lộc

Reindeer are the animals commonly fabled to pull Santa Claus’ sled across the sky! Western Christmas folklore tells of Father Christmas or Santa Claus doing the rounds with his sled, carrying Christmas presents for children, and dropping them into houses through the chimney. But who is Santa Claus?

8- Santa Claus

Ông già Nô en

Santa Claus is a legendary and jolly figure originating in the Western Christian culture. He is known by many names, but is traditionally depicted as a rotund man wearing a red costume with a pointy hat, and sporting a long, snow-white beard!

9- Elf

yêu tinh

An elf is a supernatural creature of folklore with pointy ears, a dainty, humanoid body and a capricious nature. Elves are said to help Santa Claus distribute presents to children over Christmas!

10- Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Ru đô, chú tuần lộc mũi đỏ

‘Rudolph the Red-Nosed Reindeer’ is a Christmas song based on an American children’s story book with the same name. Rudolph is one of Santa’s reindeer. The song became more famous than the book, and can still be heard playing in many shopping malls over Christmas time across the globe!

11- North Pole

Bắc cực

The cold North Pole is where Santa Claus is reputed to live with his reindeer!

12- Sled

xe trượt tuyết

A sled is a non-motorised land vehicle used to travel over snow in countries where it snows a lot, and is usually pulled by animals such as horses, dogs or reindeer. This one obviously refers to Santa’s sled! Another word for sled is sleigh or sledge.

13- Present

quà tặng

Gift or present giving is synonymous with Christmas Eve and the greatest source of joy for children over this festive time! This tradition signifies that Christ’s birth was a gift to mankind, but not all people who hand out presents over Christmas observe the religious meaning.

14- Bell

chuông

On Christmas Day, or Christmas Eve, many religious celebrants enjoy going to church for a special sermon and Christmas rituals. The start of the sermon is often announced with bells or a bell, if the church has one. For this reason, the sound of ringing bells is often associated with Christmas Day.

15- Chimney

ống khói

The chimney is the entrance Santa Claus uses to deliver children’s presents on Christmas Day, according to folklore! Wonder how the chubby man and his elves stay clean…?!

16- Fireplace

lò sưởi

In most countries where it snows, Christmas is synonymous with a fire or burning embers in houses’ fireplaces. Families huddle around its warmth while opening Christmas presents. Also, this is where Santa Claus is reputed to pop out after his journey down the chimney!

17- Christmas Day

Ngày Giáng sinh

This is the official day of commemorative celebration of Christ’s birth, and falls each year on December 25.

18- Decoration

sự trang trí

Decorations are the colourful trinkets and posters that make their appearance in shops and homes during the Christmas holiday season in many countries! They give the places a celebratory atmosphere in anticipation of the big Christmas celebration. Typical Christmas decorations include colorful photographs and posters, strings of lights, figurines of Santa Claus and the nativity scene, poinsettia flowers, snowflakes and many more.

19- Stocking

bít tất

According to legend, Santa Claus places children’s presents in a red stocking hanging over the fireplace. This has also become a popular decoration, signifying Christmas.

20- Holly

cây ô rô

Holly is a shrub native to the UK, and parts of Europe, Africa and Asia. It is characterised by glossy, spiny-toothed leaves, small, whitish flowers, and red berries. Ironically, its significance for Christmas relates to Christ’s crucifixion and suffering rather than his birth. However, the leaves’ distinctive shape and image have become popular Christmas decorations.

21- Gingerbread house

ngôi nhà làm bằng bánh gừng

According to legend, the gingerbread house synonymous with Christmas is related to Christ’s birth place, Bethlehem. Bethlehem literally means ‘House of Bread’. Over centuries, it has become a popular treat over Christmas time in many non-religious households as well.

22- Candy cane

kẹo cây

According to folklore, Christmas candy canes made their appearance first in Germany in the 16th century. A choir master gave children the candy canes to suck on in church in order to keep them quiet during the Christmas sermon! Apparently, the candy is shaped like a cane in remembrance of the shepherds who were the first to visit the baby Jesus. Today, like gingerbread houses, they are still a popular sweet over the festive season!

23- Mistletoe

cây tầm gửi

Mistletoe is a parasitic plant that grows on certain trees. In the Middle Ages, it was believed that the mistletoe has magical powers, and could protect a household from evil if hung above a door during December. The belief didn’t last but the habit did, and the mistletoe is another popular Christmas decoration!

4. Twelve Days of Christmas

Twelve Days of Christmas

Wow, you’re doing extremely well! You know how to wish someone a Merry Christmas in Vietnamese, and you learned pertinent vocabulary too! The Twelve Days of Christmas is not very well known in modern times, so, you’re on your way to becoming an expert in Christmas traditions and rituals. Well done!

The Twelve Days of Christmas, also known as Twelvetide, is a traditional festive period of 12 days dedicated to celebrate the nativity of Christ. Christmas Day is, for many who observe Twelvetide, the first day of this period.

‘The Twelve Days of Christmas’ is also a popular Christmas song about a series of gifts given on each day of Twelvetide. According to experts, these gifts were created as a coded reference to important symbols in the Christian church. Here is a list of those gifts mentioned in the song! Do you recognise them?

5. Top 10 Christmas Characters in American Culture

Top 10 Christmas Characters

This is fantastic, you know how to explain almost everything about Christmas in Vietnamese! However, do you know the most popular Christmas characters in American culture? Your knowledge will not be complete without this list.

6. VietnamesePod101 Is One Of The Best Online Language Schools Available!

Visit VietnamesePod101!

We don’t just say this - we can prove it! Geared to your personal needs and goals, we have several learning paths from which to choose. From Vietnamese for Absolute Beginners to Advanced Vietnamese, lessons are designed to meet you where you are, and increase your language abilities in fun, easy and interactive lessons! Mastering a new language has never been this easy or enjoyable.

We have over a decade of experience and research behind us, and it shows! With thousands of audio and video lessons, detailed PDF lessons and notes, as well as friendly, knowledgeable hosts, VietnamesePod101 is simply unbeatable when it comes to learning correct Vietnamese. Plenty of tools and resources are available when you study with us. New lessons are added every week so material remains fresh and relevant. You also have the option to upgrade and enjoy even more personalised guidance and services. This is a sure way to fast-track your learning!

So, this Christmas, why don’t you give yourself a present and enroll in VietnamesePod101? Or give an enrollment as a present to a loved one. It will be a gift with benefits for a whole lifetime, not just over Christmas!