Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Đảo Cát Bà
Đảo Cát Bà là một phần của Quần đảo Cát Bà, nằm ở phía đông nam Vịnh Hạ Long của Việt Nam.
Cát Bà là hòn đảo lớn nhất của hơn 350 hòn đảo tạo thành quần đảo này.
Chiếm diện tích gần một nửa hòn đảo là vườn quốc gia, bảo vệ loài Voọc Cát Bà, một loài động vật bị đe doạ.
Một trong những đặc điểm thú vị nhất về khu vực này là sự đa dạng của nó, được tạo nên bởi rất nhiều hệ sinh thái tự nhiên cùng chung sống ở nơi đây.
Các hệ sinh thái cả trên cạn lẫn dưới biển hoà quyện vào nhau, tạo nên một môi trường độc nhất vô nhị mà rất nhiều loài động vật khác nhau có thể cùng sinh sống.
Du lịch đã phát triển rất mạnh trên hòn đảo này trong thập kỷ qua, và theo ước tính có hơn 350.000 người đến thăm Quần đảo Cát Bà mỗi năm.
Có hơn một trăm khách sạn được liệt kê trong danh bạ của hòn đảo, và nhiều hơn thế nữa đang được xây dựng.
Khu nghỉ dưỡng sinh thái Amatina đang được xây dựng ở Cát Bà và sẽ bao gồm một sòng bạc, công viên trò chơi, khu du lịch và bến du thuyền.
Vườn Quốc gia Cát Bà là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam liệt kê những động vật biển và môi trường sống của chúng trong danh mục được bảo vệ.
UNESCO đã đặt vườn quốc gia này vào danh sách Khu Dự trữ Nhân loại và Sinh quyển Thế giới bởi có rất nhiều loài động thực vật đã được phát hiện tại đây.
Vườn quốc gia bao gồm hơn 1500 loài thực vật và gần 300 loài động vật.
Ở vùng biển nơi đây, đã có hơn 900 loài cá nước mặn được tìm thấy, cũng như gần 200 loài san hô và một số loại rắn, rùa và rong biển.

Comments

Hide