Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Nam Cao
Nhà văn Nam Cao của Việt Nam có tên thật là Trần Hữu Tri, sinh năm 1915.
Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết.
Các nhà phê bình văn học đã đánh giá rất cao những miêu tả của ông về cuộc sống tại Việt Nam những năm 1940.
Cha mẹ của Nam Cao là một cặp vợ chồng nông dân nghèo ở Tỉnh Hà Nam, ông là người con duy nhất của họ được đi học đầy đủ.
Khi học xong trung học, ông vào Sài Gòn và làm nhân viên tại một hiệu may.
Ông bắt đầu viết tác phẩm đầu tiên trong thời gian làm nhân viên tại đây.
Không lâu sau khi vào làm nhân viên, ông trở thành giáo viên tại một trường tư ở Hà Nội.
Thật không may, ngôi trường đã bị đóng cửa sau khi ông làm việc ở đó một thời gian do bị lính Nhật chiếm đóng.
Sau khi mất việc do trường học đóng cửa, ông bắt đầu làm công việc gia sư và bắt đầu viết báo tự do cho một số toà soạn.
Năm 1943, Nam Cao gia nhập Hội Văn hoá Cứu Quốc, và trở thành một mục tiêu của chính quyền thực dân tại thời điểm đó.
Ông đã trở về quê hương và được bầu làm chủ tịch xã.
Ông xin nghỉ việc một thời gian sau đó và được cử đi làm nhiệm vụ của Hội Văn hoá Cứu Quốc.
Ông đã đi đến nhiều nơi trên đất nước để thực hiện những nhiệm vụ của mình, và đã cho ra nhiều tác phẩm trong thời gian này.
Ông qua đời khi chỉ mới 36 tuổi do bị địch phục kích trên đường làm nhiệm vụ.
Nam Cao đã có ý định viết một cuốn tiểu thuyết về cuộc cách mạng, nhưng kế hoạch này đã không bao giờ trở thành hiện thực vì cái chết của ông.

Comments

Hide