Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Nguyễn Tuân
Nhà văn Nguyễn Tuân của Việt Nam có lẽ được biết đến nhiều nhất bởi những tùy bút sáng tạo và phong cách độc đáo của ông trong việc sử dụng tiếng Việt để bày tỏ quan điểm của mình.
Các tác phẩm của ông được coi là kinh điển văn học và được dạy cho học sinh tại hầu hết các trường học ở Việt Nam.
Thêm vào đó, hầu hết các nhà phê bình văn học của Việt Nam đều xếp ông vào danh sách chín nhà văn tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam hiện đại.
Nguyễn Tuân sinh năm 1910 tại một ngôi làng nhỏ nay thuộc Hà Nội.
Hầu hết các thành viên trong gia đình ông đều theo nghiệp Nho giáo, mặc dù vào thời của ông, Nho giáo phần lớn đã suy tàn vì ảnh hưởng của Pháp đến văn hoá Việt Nam.
Ở tuổi 19, ông bị đuổi học bởi vì ông đã tham gia phong trào kiến nghị phản đối một nhóm các giáo viên người Pháp đã nói xấu người Việt Nam.
Không lâu sau đó, ông bị bỏ tù do đã vượt biên không phép vào Thái Lan.
Sau khi trở về Việt Nam, ông bắt đầu viết văn và làm việc với tư cách một nhà báo.
Mặc dù ông bắt đầu viết văn vào đầu thập niên 1930, các tác phẩm của ông không nhận được nhiều sự chú ý cho đến năm 1938 và các năm sau đó.
Các chủ đề được đề cập đến bởi Nguyễn Tuân thường xuyên được thay đổi trong suốt cuộc đời ông, do ông hay thí nghiệm với những chủ đề và văn phong khác nhau.
Tuy vậy, các tùy bút của ông mới là nội dung chủ yếu nhận được sự quan tâm của các nhà phê bình, và đó chính là phong cách viết mà ông đã gắn bó nhiều nhất sau khi ông nhận ra thành công của mình trong thể loại văn học này.

Comments

Hide