Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hồ Xuân Hương
Nhà thơ Hồ Xuân Hương của Việt Nam sinh năm 1772 và lớn lên trong một thời kỳ rối loạn của lịch sử Việt Nam.
Vào thời đó, khởi nghĩa Tây Sơn vẫn đang diễn ra.
Hồ Xuân Hương nổi tiếng vì tài làm thơ của bà, với các tác phẩm được viết bằng Chữ Nôm.
Các ký tự này thực chất được dựa trên các ký tự chữ Trung Quốc và sử dụng để thể hiện ngôn ngữ bình dân trong tiếng Việt.
Hầu hết các chuyên gia văn học coi bà là một trong những nhà thơ cổ điển vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam.
Thậm chí, bà còn được tôn vinh là Bà Chúa thơ Nôm bởi vì bà đã góp phần nâng tiếng Việt trở thành một ngôn ngữ được sử dụng trong các tác phẩm văn học.
Thông tin về cuộc đời của Hồ Xuân Hương khá sơ sài, nhưng các nhà sử học khẳng định rằng bà quê ở Tỉnh Nghệ An và gia đình bà chuyển đến Hà Nội khi bà còn là một đứa trẻ.
Bà được phỏng đoán là con gái út của Hồ Phi Diễn, một nhà giáo nghèo khổ với người phụ nữ sống chung với ông.
Hồ Xuân Hương dần trở nên nổi tiếng ở Hà Nội vì những bài thơ dí dỏm của bà.
Các nhà nghiên cứu tin rằng bà đã trải qua hai đời chồng bởi vì thơ của bà có nhắc đến hai người chồng tại hai thời điểm khác nhau trong cuộc đời bà.
Một người chồng của bà là Vĩnh Tường, làm quan phủ, và Tổng Cóc, một vị quan có chức cao hơn người chồng thứ nhất của bà.
Tuy nhiên, khi bà cưới Tổng Cóc, bà chỉ có bổn phận như một người vợ lẽ hay vợ thứ, một điều Hồ Xuân Hương vô cùng căm ghét và đã phản ánh trong thơ của mình.
Cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài sáu tháng, đến khi Tổng Cóc chết.

Comments

Hide