Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đặt tại trung tâm Tỉnh Quảng Bình nằm cách thủ đô Hà Nội của Việt Nam khoảng 300 dặm về phía nam.
Khu vườn nằm ở khu vực núi đá vôi tiếp giáp Khu bảo tồn Thiên nhiên Hin Namno của Là
UNESCO đã cho Phong Nha – Kẻ Bàng vào danh sách Di sản Thế giới của họ năm 2003.
Vườn quốc gia này nổi tiếng với những hang động, với tổng số hang động lên đến 300.
Động Phong Nha được nhiều người coi là hang động kỳ vĩ nhất thế giới bởi những khối thạch nhũ kỳ ảo được tìm thấy trong đó.
Động còn chứa một hệ thống sông ngầm dài nhất trên thế giới và những bờ cát rộng và đẹp nhất.
Một hang quan trọng khác trong hệ thống kỳ vĩ này là Hang Sơn Đoòng, hiện đã được công nhận là hang động lớn nhất trên thế giới.
Hang được phát hiện vào năm 2009.
Rất nhiều di chỉ khảo cổ từ Thời đại Đồ đá mới đã chứng minh rằng loài người đã sống trong hang động hàng thế kỷ.
Các văn tự khắc Chăm Pa được tìm thấy trên bàn thờ và bia đá trong hang động cho thấy rằng các hang động này cũng đã có người sinh sống trong hàng trăm năm.
Điển tích văn học đầu tiên về hệ thống hang động được viết vào năm 1550 bởi một người Việt Nam.
Hang này còn được vẽ trên chín chiếc bình đặt trong đại nội Huế.
Rừng Kẻ Bàng cũng là một phần của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
Ngoài hệ thống động, còn có hàng chục ngọn núi và địa hình carxtơ.
Carxtơ ở đây đã được hình thành rất chậm theo thời gian, trong vòng 400 triệu năm.
Ở đây còn có rất nhiều suối và các khu vực khác trên mặt đất cho du khách khám phá.

Comments

Hide