Dialogue - Vietnamese

Hide

Vocabulary (Review)

Hide
Thánh địa sanctuary
Ngôi đền temple
Đổ nát ruined
Phục hồi restoration
Ngôi mộ tomb
Phát nổ explode
Sinh sống inhabit
kiến trúc architecture

Lesson Notes

Hide

Cultural Insights

Did you know?

 


Một điêu khắc trên bia đá tại Thánh địa Mỹ Sơn kể một câu chuyện giải thích lý do có rất nhiều ngôi đền được xây cất tại đây. Lời khắc có ý ban phúc cho khu vực này, nói với người đọc rằng những điều tốt xảy đến cho những kẻ tàn phá ngôi đền này sẽ thuộc về vị vua đã cho khắc lời dạy và tất cả những việc xấu xảy đến cho vị vua đó sẽ thuộc về chúng. Lời khắc còn nói rằng nếu khu vực này được bảo tồn chu đáo, mọi việc tốt sẽ thuộc về những người đã đọc nó. Sau ngày bia đá này được khắc ghi, thánh địa đã trở thành một trong các trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của Chăm Pa trong nhiều thế kỷ.


An interesting engraving on a stele at My Son Sanctuary tells a little story about why there are so many different temples there. The engraving places a sort of blessing on the area, telling the reader that the good deeds of those who destroy the temple there will belong to the king who commissioned the engraving and all of the king's bad deeds would belong to them. The engraving goes on to say that if the area is properly maintained, all the good deeds will belong to those who read it. After the date of that engraving, it became one of the most important religious centers in Champa for many centuries.

 

Lesson Transcript

Hide
Thánh địa Mỹ Sơn
Thánh địa Mỹ Sơn là một tổ hợp gồm nhiều ngôi đền Hindu được xây dựng từ những năm 300 đến 1300 Sau Công Nguyên.
Trong những năm đó, thung lũng này đã được sử dụng để tiến hành nhiều nghi lễ tôn giáo quan trọng.
Các vị vua Chăm Pa đã xây dựng những ngôi đền đó, nhưng hầu hết trong số đó ngày nay đã bị đổ nát ít nhất là một phần, hoặc đã bị bỏ hoang.
Tất cả các ngôi đền đều thờ Shiva, vị thần huỷ diệt của người Hindu.
Thánh địa cách không xa Duy Phú, một xã thuộc tỉnh Quảng Nam Việt Nam.
Đây có thể là khai quật khảo cổ học của cộng đồng dân cư đã sinh sống lâu đời nhất tại Đông Dương, mặc dù rất nhiều dấu tích còn sót lại từ hàng thế kỷ trước đã bị huỷ diệt bởi các cuộc không kích trong Chiến tranh Việt Nam.
Thậm chí ngày nay vẫn còn một số khu vực nguy hiểm xung quanh thánh địa bởi người dân ở đây tin rằng vẫn còn một số mìn chưa phát nổ và đã được bỏ lại bởi quân đội Mỹ.
Thánh địa Mỹ Sơn là một trong những ngôi đền Hindu quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á.
UNESCO đã bổ sung Mỹ Sơn vào danh sách Di sản Thế giới của họ năm 1999.
Tổng cộng có hơn 70 ngôi mộ và ngôi đền được đặt tại đây, tất cả đều có niên đại khác nhau kéo dài cả nghìn năm.
Các nỗ lực phục hồi một số ngôi đền tại đây đã được khởi công kể từ năm 1930.
Có rất nhiều toà nhà và lối kiến trúc được thể hiện tại Thánh địa Mỹ Sơn, và các nhà sử học đã có thể truy gốc lịch sử của người Chăm Pa qua mỗi tầng lớp của thánh địa này.