Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
World Continents & Territories
10 words
Word Image
World Continents & Territories
10 words
Châu Á
(n)
Asia
bản đồ châu Á
map of Asia
Châu Âu
(n)
Europe
bản đồ châu Âu
map of Europe
Úc
(n)
Australia
Xít-ni, Úc
Sydney, Australia
Châu Phi
(n)
Africa
châu Phi
continent of Africa
Nam Cực
(n)
Antarctica
hai con chim cánh cụt ở Nam cực
two penguins in Antarctica
Trái đất
(n)
Earth
Trái đất
planet Earth
Trung Đông
(n)
Middle East
bản đồ Trung Đông
map of the Middle East
Bắc Mỹ
(n)
North America
bản đồ Bắc Mỹ
map of North America
Nam Mỹ
(n)
South America
lục địa Nam Mỹ
continent of South America
Trung Mỹ
(n)
Central America
ảnh vệ tinh của Trung Mỹ
satellite image of Central America
0 Comments
Top