Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Words and Phrases for HR And Recruitment Process
20 words
Word Image
Words and Phrases for HR And Recruitment Process
20 words
hợp đồng
(n)
contract
Xin kiểm tra lại và ký vào hợp đồng.
Please review and sign the contract.
tiền thưởng
(n)
bonus
tiền thưởng giáng sinh
Christmas bonus
lương
(n)
salary
Nếu không có nền tảng giáo dục tốt thì khó có thể kiếm được đồng lương tốt.
Without an education it is hard to make a livable wage.
động lực
(n)
motivation
ứng cử viên
(n)
candidate
công nhân có kĩ năng
(p)
skilled worker
chức vụ
(n)
position
công việc
(n)
job
quyết định sa thải
(n)
dismissal
kinh nghiệm
(n)
experience
thuê
(v)
hire
đuổi việc
(v)
fire
khéo léo
(a)
skillful
giai đoạn thử việc
(n)
trial period
toàn thời gian
(a)
full-time
bảo mật
(a)
confidential
hành vi sai trái
(n)
misconduct
bảng lương
(n)
payroll
khối lượng công việc
(n)
workload
tập thể
(n)
collective
0 Comments
Top