Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
What's Your Number One Reason for Learning a Language?

What's Your Number One Reason for Learning a Language?

Lý do số 1 để học ngôn ngữ của bạn là gì?
15 Words • 4 Comments
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
It's a beautiful language!
Đó là một ngôn ngữ tuyệt vời!
It's a beautiful language!
Đó là một ngôn ngữ tuyệt vời!
It's a beautiful language!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
My family comes from a place where the language is spoken.
Gia đình tôi đến từ nơi mà ngôn ngữ đó được sử dụng.
My family comes from a place where the language is spoken.
Gia đình tôi đến từ nơi mà ngôn ngữ đó được sử dụng.
My family comes from a place where the language is spoken.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I love the culture and the people who speak the language.
Tôi yêu văn hóa và cả con người mà nói ngôn ngữ đó.
I love the culture and the people who speak the language.
Tôi yêu văn hóa và cả con người mà nói ngôn ngữ đó.
I love the culture and the people who speak the language.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I just love learning languages!
Chỉ là tôi yêu thích học các ngôn ngữ!
I just love learning languages!
Chỉ là tôi yêu thích học các ngôn ngữ!
I just love learning languages!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
The language is useful for my job.
Ngôn ngữ đó rất có ích cho công việc của tôi.
The language is useful for my job.
Ngôn ngữ đó rất có ích cho công việc của tôi.
The language is useful for my job.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I live in a country that speaks the language.
Tôi sống ở đất nước nơi mà họ sử dụng ngôn ngữ đó.
I live in a country that speaks the language.
Tôi sống ở đất nước nơi mà họ sử dụng ngôn ngữ đó.
I live in a country that speaks the language.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I want to open my mind and become more international.
Tôi muốn mở mang đầu óc và trở nên hội nhập với quốc tế.
I want to open my mind and become more international.
Tôi muốn mở mang đầu óc và trở nên hội nhập với quốc tế.
I want to open my mind and become more international.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Tôi muốn hiểu những bài hát, phim và chương trình truyền hình yêu thích của tôi.
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Tôi muốn hiểu những bài hát, phim và chương trình truyền hình yêu thích của tôi.
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I love traveling!
Tôi thích đi du lịch.
I love traveling!
Tôi thích đi du lịch.
I love traveling!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
It's an important part of my religion.
Đó là một phần quan trọng trong tôn giáo của tôi.
It's an important part of my religion.
Đó là một phần quan trọng trong tôn giáo của tôi.
It's an important part of my religion.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
It's part of my university studies.
Đó là một phần trong chuyên ngành học của tôi.
It's part of my university studies.
Đó là một phần trong chuyên ngành học của tôi.
It's part of my university studies.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
It's my hobby.
Đó là sở thích của tôi.
It's my hobby.
Đó là sở thích của tôi.
It's my hobby.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I live next to a country speaking that language.
Tôi sống cạnh đất nước nơi mà nói ngôn ngữ đó.
I live next to a country speaking that language.
Tôi sống cạnh đất nước nơi mà nói ngôn ngữ đó.
I live next to a country speaking that language.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I am learning the language to impress someone.
Tôi đang học ngôn ngữ đó để tạo ấn tượng với một người.
I am learning the language to impress someone.
Tôi đang học ngôn ngữ đó để tạo ấn tượng với một người.
I am learning the language to impress someone.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I want to speak to my partner's family in their language.
Tôi muốn nói chuyện với gia đình của đối phương bằng ngôn ngữ của họ.
I want to speak to my partner's family in their language.
Tôi muốn nói chuyện với gia đình của đối phương bằng ngôn ngữ của họ.
I want to speak to my partner's family in their language.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
4 Comments Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar VietnamesePod101.com Monday at 4:04 pm

Hey listeners! What’s your #1 reason for learning Vietnamese?

avatar Matt Botts Wednesday at 10:14 pm

Toi muoi di Viet Nam va toi vai do Nguoc la rat ngot tot dep va toi yeu Viet Phu Nu
Viet Nam la that tuyet
toi co the doi di o 2018 hay 2019!

avatar VietnamesePod101.com Monday at 9:46 pm

Hi Peter,
That sounds great. I also discussed about Bible with my English teacher when I was a student and I think it’s very interesting. I hope you can make friends with many Vietnamese people and start talking with them about the messages from Bible.

Have a nice day.
Giang
Team VietnamesePod101.com

avatar Peter Monday at 4:36 am

I want to cimmunicate with vietnamese people living in uur country about important message from Bible