Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Favorite Way to Learn a Language?
12 words
Word Image
What's Your Favorite Way to Learn a Language?
12 words
Học tiếng Việt với VietnamesePod101.com
(s)
Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com.
Xem TV bằng tiếng Việt
(p)
watch TV in Vietnamese
Nghe các bài hát tiếng Việt
(p)
listen to Vietnamese songs
nói chuyện với bạn bè bằng tiếng Việt
(p)
talk to friends in Vietnamese
viết email cho những người bạn Việt Nam.
(p)
write an email to my Vietnamese friends
xem phim Việt Nam có phụ đề
(p)
watch Vietnamese movies with subtitles
trao đổi ngôn ngữ với một người Việt bản xứ.
(p)
do a language exchange with a native Vietnamese speaker
đến thăm Việt Nam
(p)
visit Vietnam
sử dụng các ứng dụng học tập tiếng Việt
(p)
use Vietnamese learning apps
giữ một cuốn nhật ký bằng tiếng Việt
(p)
keep a diary in Vietnamese
đăng ký theo dõi các kênh YouTube tiếng Việt
(p)
subscribe to Vietnamese YouTube channels
đọc một cuốn sách bằng tiếng Việt
(p)
read a book in Vietnamese
0 Comments
Top