Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vietnam National Day
16 words
Word Image
Vietnam National Day
16 words
hoa
(n)
flower
Cậu bé đang hái những bông hoa màu vàng.
The boy is picking yellow flowers.
Quốc khánh
(n)
National Day
diễn văn
(n)
speech
cuộc diễu hành
(n)
parade
quốc kỳ
(n)
national flag
Chủ tịch Hồ Chí Minh
(n)
Ho Chi Minh President
pháo hoa
(n)
firework
trò giải trí
(n)
entertainment
biểu ngữ
(n)
banner
bóng bay
(n)
balloon
Quảng trường Ba Đình
(n)
Ba Dinh Square
quốc ca
(n)
anthem
sự kiện
(n)
event
lịch sử
(a)
historical
quốc gia
(p)
country
sự khai sinh
(n)
birth
0 Comments
Top