Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vietnam Hung Kings' Temple Festival
12 words
Word Image
Vietnam Hung Kings' Temple Festival
12 words
Phú Thọ
(n)
Phú Thọ province
bánh chưng
(n)
chung cake
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương
(n)
Hung Kings' Temple Festival
Văn Lang
(n)
Van Lang
dâng hương
(v)
thurify
ngày mùng mười tháng ba âm lịch
(p)
the 10th day of the 3rd lunar month
cuộc hành hương
(n)
pilgrimage
đền Hùng
(n)
Hùng Temple
Vua Hùng
(n)
Hùng kings
truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên
(p)
Dragon and Fairy legend
bánh dày
(n)
day cake
đám rước kiệu
(p)
procession
0 Comments
Top