Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vietnam Book Day
10 words
Word Image
Vietnam Book Day
10 words
viết
(v)
write
Học sinh cấp hai viết thư.
The middle school student writes a letter.
đọc
(v)
read
Cậu bé đang đọc sách trong công viên.
The boy is reading a book in the park.
ngày lễ
(p)
holiday
trang trí cho ngày lễ
holiday decorations
tác giả
(n)
writer
Ngày sách Việt Nam
(p)
Vietnam Book Day
sách
(n)
book
nhà xuất bản
(n)
publisher
người đọc
(n)
reader
sáng tác
(v)
compose
tác phẩm
(n)
creation
0 Comments
Top