Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 20 Words You'll Need for the Internet
20 words
Word Image
Top 20 Words You'll Need for the Internet
20 words
wifi
(n)
Wi-Fi
bộ định tuyến wifi
Wi-Fi router
blog
(n)
blog
đọc blog của tôi
read my blog
in-tơ-nét
(n)
Internet
in-tơ-nét toàn thế giới
world wide Internet
tìm
(v)
search
tìm kiến
search for an ant
tải về
(v)
download
tải lên
(v)
upload
trang web
(n)
webpage
trang mạng
(n)
website
mạng xã hội
(p)
social media
Twitter
(p)
Twitter
Instagram
(p)
Instagram
Google
(p)
Google
đường link
(n)
link
Facebook
(p)
Facebook
thư rác
(n)
spam
Trang web yêu thích của bạn là gì?
(s)
What's your favorite website?
Bạn có dùng Facebook không?
(s)
Are you on Facebook?
Bạn có thể tải tập tin này về không?
(s)
Can you download this file?
hình ảnh
(n)
image
vi-rút
(n)
virus
0 Comments
Top