Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Thanksgiving Day in the United States
17 words
Word Image
Thanksgiving Day in the United States
17 words
ngô
(n)
corn
Loại rau yêu thích của tôi là ngô.
My favorite vegetable is corn on the cob.
bí ngô
(n)
pumpkin
khoai lang
(n)
yam
nước xốt nam việt quất
(p)
cranberry sauce
bánh bí ngô
(n)
pumpkin pie
thổ dân châu Mỹ
(p)
Native Americans
tàu Mayflower
(n)
Mayflower
ngày lễ Tạ ơn
(n)
Thanksgiving Day
gà tây
(n)
turkey
khoai tây nghiền
(p)
mashed potatoes
nước xốt thịt
(n)
gravy
lễ Tạ ơn
(n)
Thanksgiving
bữa tiệc
(n)
feast
quả bí
(n)
squash
sừng dê kết hoa quả
(p)
cornucopia
nhân thức ăn
(n)
stuffing
tín đồ Thanh giáo Anh
(p)
Pilgrims
0 Comments
Top