Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Taking Public Transportation
25 words
Word Image
Taking Public Transportation
25 words
muộn
(a)
late
muộn cuộc họp
late for a meeting
lái xe
(n)
driver
lái xe buýt
bus driver
(n)
ticket
hộ chiếu và vé
passport and ticket
bảng giờ
(n)
timetable
bảng giờ bay
flight timetable
tàu
(n)
train
Mọi người đang đi làm bằng tàu.
The people are commuting to work by train.
xe buýt
(n)
bus
Xe buýt đậu trên đường.
The bus is parked on the street.
giá vé
(n)
fare
Giá vé xe buýt là bao nhiêu?
How much is the bus fare?
đi làm
(v)
commute
Mọi người đang đi làm bằng tàu.
The people are commuting to work by train.
bến xe
(n)
bus station
tuyến xe buýt
(p)
bus route
ga tàu
(n)
train station
tại ga tàu
at the train station
vé dài hạn
(n)
season ticket
đường sắt
(n)
railroad
vé khứ hồi
(n)
return ticket
hàng lối
(n)
queue
xuống xe
(v)
get off
lên xe
(v)
get on
đổi
(v)
change
quá đông
(a)
overcrowded
dừng ở trạm
(p)
stop at the station
trả phí
(p)
pay fee
thẻ vi mạch
(n)
IC card
(n)
pass
giao thông công cộng
(n)
public transit
làn xe buýt
(n)
bus lane
0 Comments
Top