Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Reading, Writing & Literary Works
19 words
Word Image
Reading, Writing & Literary Works
19 words
tiểu thuyết
(n)
novel
Tôi thích những tiểu thuyết hồi hộp.
I like suspense novels.
truyện ngắn
(n)
short story
truyện ngắn hay
well written short story
tiểu sử
(n)
biography
tự truyện
(n)
autobiography
tiểu luận
(n)
essay
sự tưởng tượng
(n)
fantasy
nhật ký
(n)
journal
huyền thoại
(n)
legend
tin tức
(n)
news
viễn tưởng
(n)
fiction
truyện dân gian
(n)
folk tale
vở kịch
(n)
play
thơ
(n)
poem
truyện thần thoại
(n)
myth
sử thi
(n)
epic
sách hướng dẫn du lịch
(n)
travel guide
truyện ngụ ngôn
(n)
fable
bài thuyết minh
(n)
narrative
hồi ký
(n)
memoir
0 Comments
Top