Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vietnam International Workers' Day
17 words
Word Image
Vietnam International Workers' Day
17 words
công nhân
(n)
worker
hoa
(n)
flower
Cậu bé đang hái những bông hoa màu vàng.
The boy is picking yellow flowers.
đi du lịch
(p)
travel
du lịch với hành lý
travel with luggage
Ngày Quốc tế Lao động
(n)
International Workers' Day
diễn văn
(n)
speech
cuộc diễu hành
(n)
parade
Đảng Cộng sản
(n)
Communist Party
trò giải trí
(n)
entertainment
biểu ngữ
(n)
banner
bóng bay
(n)
balloon
công đoàn
(n)
trade union
tình đoàn kết
(n)
solidarity
ngày mùng 1 tháng 5
(p)
May 1st
bóc lột
(v)
exploit
quyền lao động
(p)
labor right
cuộc biểu tình
(n)
demonstration
phong trào
(n)
movement
0 Comments
Top