Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Học các từ thông qua các cụm từ.
(s)
Learn words through phrases.
Xem video yêu thích của bạn kèm phụ đề.
(s)
Watch your favorite video with subtitles.
Suy nghĩ bằng ngôn ngữ bạn muốn học.
(s)
Think in the language you want to learn.
Sử dụng các ứng dụng học tập có sẵn.
(s)
Use available learning applications.
Mở rộng vốn từ vựng của bạn bằng cách đọc.
(s)
Expand your vocabulary by reading.
Tự nói chuyện với chính mình.
(s)
Talk to yourself.
Nghe các đoạn ghi âm và lặp lại.
(s)
Listen to recordings and repeat.
Chuẩn bị cho các tình huống hay gặp hàng ngày.
(s)
Prepare for daily routine situations.
Cố gắng luyện nói với người bản xứ.
(n)
Try to practice your speaking with a native speaker.
Biết người nghe của bạn là ai.
(s)
Know your audience.
Yêu cầu phản hồi về khả năng nói của bạn và phân tích các phản hồi này.
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
Tránh đọc trực tiếp, cố gắng nêu ra những điểm chính.
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
Bắt chước các đĩa CD học ngôn ngữ, sau đó lặp lại những gì bạn nghe được.
(s)
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Luôn thực hành thường xuyên, nếu không công sức của bạn sẽ trở nên phí phạm.
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Đừng bỏ cuộc và luôn suy nghĩ tích cực!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top