Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Flattering Lines to Impress Native Speakers
16 words
Word Image
Flattering Lines to Impress Native Speakers
16 words
Đất nước này có một nền văn hóa phong phú.
(s)
This country has a rich culture.
Đây là một đất nước xinh đẹp.
(s)
This is a beautiful country.
Người dân địa phương rất thân thiện.
(s)
The local people are very friendly.
Đồ ăn thật là ngon.
(s)
The food is delicious.
Cảnh quan đẹp tuyệt vời.
(s)
The scenery is amazing.
Giao thông công cộng rất thuận tiện.
(s)
Public transportation is very convenient.
Mọi người luôn giúp đỡ.
(s)
People are always very helpful.
Đất nước này rất sạch sẽ.
(s)
This country is very clean.
Ngắm hoàng hôn ở đây thật kỳ diệu.
(s)
Watching the sunset over here is magical.
Âm nhạc bản xứ rất thú vị.
(s)
The local music is very interesting.
Có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên ở đất nước này.
(s)
There is so much nature in this country.
Đất nước có khí hậu thoải mái trong suốt cả năm!
(s)
The country has a comfortable climate throughout the year!
Tôi thích âm thanh của ngôn ngữ ở đây.
(s)
I like the sound of the language.
Lịch sử của đất nước này rất rộng lớn.
(s)
The history in this country is so extensive.
Tôi muốn tìm hiểu thêm về thần thoại ở đất nước này!
(s)
I want to learn more about mythology from this country!
Tôi không biết đất nước này có nền văn học tuyệt vời đến thế!
(s)
I didn't know this country has so much great literature!
0 Comments
Top