Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Essential Sentences For Expressing Dislike

Essential Sentences For Expressing Dislike

Những câu cần thiết để thể hiện việc không thích
17 Words 2 Comments
It's not my cup of tea.
Nó không hợp với khẩu vị của tôi.
It's not my cup of tea.
I don't like this idea.
Tôi không thích ý tưởng này.
I don't like this idea.
I think it could be better.
Tôi nghĩ rằng nó có thể tốt hơn.
I think it could be better.
I can't stand this.
Tôi không thể chịu đựng được điều này.
I can't stand this.
I hate this.
Tôi ghét điều này.
I hate this.
I'm not a big fan.
Tôi không phải là một fan hâm mộ lớn.
I'm not a big fan.
It's not my style.
Đó không phải là phong cách của tôi.
It's not my style.
I never liked this.
Tôi chưa bao giờ thích điều này.
I never liked this.
You can keep it for yourself.
Bạn có thể giữ nó cho riêng mình.
You can keep it for yourself.
That doesn't look good.
Điều đó có vẻ không tốt.
That doesn't look good.
I loathe things like this.
Tôi ghê tởm những thứ như thế này.
I loathe things like this.
I'm not fond of this.
Tôi không thích điều này.
I'm not fond of this.
I detest this.
Tôi ghét cay ghét đắng cái này.
I detest this.
It's a bit boring.
Nó hơi nhàm chán.
It's a bit boring.
This is absolutely awful.
Điều này hoàn toàn khủng khiếp.
This is absolutely awful.
It's a complete nightmare!
Đó thật sự là cơn ác mộng!
It's a complete nightmare!
That's not very efficient, is it?
Điều đó không hiệu quả lắm đúng không?
That's not very efficient, is it?
None of our words match your filter
2 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

VietnamesePod101.comVerified
Sunday at 9:49 pm
Your comment is awaiting moderation.

Xin chào Ramchandra,


Thank you for your comment. Let us know if you have any questions. 😉


Good luck with your Vietnamese!


Levente

Team VietnamesePod101.com

Ramchandra
Monday at 7:04 pm
Your comment is awaiting moderation.

Nice