Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Vietnamese Phrases to Know About Having a Baby
15 words
Word Image
Common Vietnamese Phrases to Know About Having a Baby
15 words
đeo yếm
(p)
put on a bib
đẩy xe đẩy
(p)
push a stroller
đọc sách
(p)
read a book
đút cho con ăn
(p)
feed
ngoan
(a)
behave oneself
bám
(v)
cling
khen
(v)
praise
mua một ghế ngồi trong xe ô tô cho trẻ em
(p)
buy a car seat
tắm cho
(v)
bathe
ngủ chợp một lát
(p)
take a nap
hát một bài hát ru
(p)
sing a lullaby
cho con bú sữa mẹ
(p)
breastfeed
thay quần áo
(p)
change clothes
thay tã
(p)
change a diaper
quay phim
(p)
film
0 Comments
Top