Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Xin chào, tôi là Huyền.
Như bài học trước tôi đã đề cập đến, ngay sau ngày Giải phóng miền Nam lại là một ngày nghỉ chính thức khác của người Việt Nam. Đó là ngày Quốc tế lao động diễn ra vào mùng 1 tháng 5.
Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và các họat động của người dân Việt Nam vào ngày Quốc tế Lao động nhé.
Trước ngày Quốc tế lao động là ngày lễ chính thức nào của Việt Nam?
Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này.
Ở Việt Nam, Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1930.Đó là lần đầu tiên trong lịch sử phong trào công nhân ở Đông Dương, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân đã biểu tình ngoài đường phố để biểu dương tình đoàn kết cách mạng với công nhân quốc tế, đồng thời đấu tranh trực diện với đế quốc thực dân Pháp, đòi phải cải thiện điều kiện làm việc, phải tăng lương và thực hiện luật lao động ngày làm việc 8 giờ.
Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh trong đó công bố, Ngày 1/5 là một trong những ngày lễ chính thức và công nhân, lao động cả nước được nghỉ một ngày. Kể từ đây, ngày 1/5 trở thành một trong những ngày lễ chính thức hàng năm của Nhà nước Việt Nam.
Ngày nay, cứ vào ngày này hàng năm, các biểu ngữ lại được treo trên các tuyến phố tại các thành phố lớn. Trong những ngày này, các kênh truyền hình địa phương sẽ trình chiếu nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ của các cơ quan Nhà nước. Tất cả mọi người dân lao động đều được nghỉ làm mà vẫn được hưởng lương. Nếu hai ngày nghỉ lễ lớn liền nhau rơi vào thứ năm và thứ 6 trong tuần thì người dân thường tranh thủ dịp này để đi du lịch xa.
Ngày nay, khi kinh tế phát triển hơn, số người đi du lịch nước ngoài trong những ngày này lại tăng hơn nữa. Bên cạnh đó, người lao động tại các thành phố lớn cũng tranh thủ dịp này để về thăm quê nên đường phố những ngày này thường vắng vẻ hơn ngày thường rất nhiều.
Và bây giờ tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước.
Trước ngày Quốc tế lao động là ngày lễ chính thức nào của Việt Nam?
Đó đương nhiên là ngày 30 tháng 4 và bạn có nhớ trong một bài gần đây, chúng ta đã học về ngày này không? Ngày 30 tháng 4 là ngày "Giải phóng miền Nam" hay còn gọi là ngày "Thống nhất đất nước". Vì hai ngày nghỉ lễ lớn diễn ra liền nhau nên người dân Việt thường đi du lịch vào dịp này.
Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ?
Ở đất nước của bạn, mọi người thường làm gì trong ngày này?
Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại Vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé!

Comments

Hide