Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ được biết đến như thủ phủ của miền tây Việt Nam.
Thành phố là nhà của cộng đồng dân cư đông đúc nhất ở Châu thổ Sông Mê Kông (còn gọi là Đồng bằng châu thổ Sông Cửu Long).
Thành phố toạ lạc trên bờ Sông Hậu và cách Thành phố Hồ Chí Minh dưới 160 km.
Rất nhiều người Việt Nam coi vùng Châu thổ Sông Mê Kông là vựa lúa của Việt Nam bởi vì khu vực này sản xuất hơn một nửa lượng lúa tiêu thụ tại Việt Nam.
Vùng Châu thổ Sông Mê Kông được hình thành từ các trầm tích phù sa của Sông Mê Kông và các nhánh sông của nó khi các sông này đổ ra biển.
Khu vực này có nguồn động vật hoang dã rất phong phú, và đã có hơn 10.000 loài động vật mới được phát hiện ở các khu vực chưa được khám phá tại đây.
Các nhà thám hiểm thậm chí còn tìm thấy một vài loại chuột mà các bác học cho rằng đã tuyệt chủng từ lâu.
Có bằng chứng cho thấy đã xuất hiện nền văn hoá tại khu vực châu thổ từ hàng nghìn năm về trước, ít nhất là từ những năm 400 Trước Công Nguyên.
Các di chỉ khảo cổ cho thấy khu vực này có vai trò quan trọng ở thời đại đế quốc Phù Nam và Chân Lạp, tồn tại hàng trăm năm.
Vùng châu thổ này cũng là một phần quan trọng của Đế quốc Khmer, đã sinh sống trong khu vực rất nhiều năm trước khi nổi lên địa vị thống trị vào thế kỷ 11.
Đế quốc Khmer có liên kết với Campuchia, nhưng những nỗ lực của người Việt năm 1698 đã thành công trong việc cô lập vùng châu thổ này khỏi tầm ảnh hưởng của Campuchia.
Vào thập niên 1860, vùng châu thổ chịu sự thống trị của người Pháp.
Ngày nay khu vực này còn được biết đến vì những phiên chợ nổi của nó.
Rất nhiều người đã mua bán hàng ngay trên sông.
Ngoài ra còn có những vườn chim cho du khách khám phá và vô số những loại quả nhiệt đới có thể thưởng thức.

Comments

Hide