Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Vịnh Hạ Long
Hạ Long là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Thành phố nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 75 dặm về phía đông bắc.
Nền kinh tế của Hạ Long chủ yếu bao gồm du lịch, mặc dù trước đây thành phố này là một thị xã khai thác than.
Thành phố có Vịnh Hạ Long, nghĩa là "vịnh nước nơi rồng đáp xuống."
Vịnh này là một điểm đến hấp dẫn cho du khách tại Việt Nam.
Hạ Long được chia thành hai khu ở phía đông và phía tây của thành phố.
Ở phía đông, bạn sẽ tìm thấy các toà nhà chính phủ và phần lớn khu công nghiệp của thành phố.
Một cây cầu nối phía đông và phía tây của thành phố, là khu vực có hầu hết các điểm hấp dẫn du khách.
Ở phía nam của thành phố là Núi Bài Thơ, được nhắc đến trong rất nhiều bài thơ nổi tiếng.
Vịnh Hạ Long chứa hơn 3.000 đảo nhỏ và carxtơ đá vôi.
Nhiều đảo nhỏ trong số này rỗng ruột và bị đâm thủng bởi rất nhiều những hang động.
Ở trong vịnh, bạn có thể tìm thấy những ngôi làng nổi là nhà của những người ngư dân, sống chủ yếu nhờ ngành du lịch nơi đây và các thảm thực vật dày trên các đảo nhỏ.
Địa chất đá vôi nằm trong vịnh cũng là tâm điểm của nhiều nghiên cứu bởi vì nó đã được kiến tạo từ hơn 500 triệu năm về trước.
Theo các nhà khoa học, quá trình tiến hóa carxtơ đã trải qua hơn 20 triệu năm.
Khu vực này có ý nghĩa lớn đối với các nhà khoa học bởi sự đa dạng địa lý, dẫn đến đa dạng sinh học của nó.
Các nhà khảo cổ học cũng đã truy nguồn gốc các nền văn hoá trong vịnh tới tận năm 18.000 Trước Công Nguyên.
Trong suốt chiều dài lịch sử, đã có vô số các di chỉ khảo cổ được tìm thấy trong vịnh.
Ngày nay, Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là một trong những Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Comments

Hide