Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Huế
Thành phố Huế của Việt Nam là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Huế còn là kinh đô của Việt Nam dưới Triều đại Nhà Nguyễn.
Các du khách đã đến từ khắp nơi trên thế giới để chiêm ngưỡng những lăng tẩm và kiến trúc kỳ vĩ của thành phố.
Huế có vai trò nổi trội trong lịch sử trong thời kỳ trị vì của các Chúa Nguyễn, một triều đại phong kiến thống trị miền Nam đất nước từ thế kỷ 17 đến tận những năm thế kỷ 19. Thành phố này là kinh đô của Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1945, khi Hoàng đế Bảo Đại thoái vị ngai vàng.
Đây là sự kiện mở đường cho việc thành lập chính phủ cộng sản tại Việt Nam.
Thành phố cũng có vai trò rất quan trọng trong Chiến Tranh Việt Nam bởi nó nằm gần ranh giới giữa hai miền bắc và nam của đất nước.
Thật không may, vị trí chiến lược này của thành phố đã dẫn tới nhiều sự kiện đẫm máu xảy ra tại đây trong cuộc chiến.
Quân đội Mỹ đã nhiều lần thả bom công kích thành phố, tàn phá rất nhiều công trình lịch sử.
Lực lượng quân cộng sản cũng đã gây ra những vụ giết người và xử tử hình hàng loạt ở thành phố này, kết quả là vụ tàn sát hàng nghìn người Việt Nam tại đây.
Khi cuộc chiến kết thúc, những công trình lịch sử còn lại của Huế lại bị rơi vào tình trạng đổ nát bởi vì người dân của thành phố cho rằng chúng không có ý nghĩa gì ngoài những di tích còn sót lại từ chế độ nhà Nguyễn.
Ngày nay thành phố Huế đã được UNESCO công nhận là một Di sản Văn hoá Thế giới bởi vô số những lăng tẩm tại nơi đây.
Một trong những công trình kỳ vĩ nhất của thành phố là đại nội, một thành phố thu nhỏ mà chỉ có những hoàng đế, phi tần và người thân thích của họ mới được phép lui tới.

Comments

Hide