Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Đà Nẵng
Đà Nẵng là thành phố lớn thứ tư tại Việt Nam, nằm ở vị trí gần như chính giữa hai thành phố lớn nhất quốc gia này, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đà Nẵng là một hải cảng quan trọng của Nam Việt, nằm trên điểm giao nhau giữa Biển Đông (Biển Nam Trung Hoa) và Sông Hàn.
Hiện Đà Nẵng là một thành phố tự trị (thành phố trực thuộc Trung ương), mặc dù trước năm 1997 thành phố này được coi là trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Đà Nẵng được bao quanh bởi núi và Biển Đông.
Thành phố nằm cạnh Dãy núi Trường Sơn, được hình thành bởi chuyển động của các mảng kiến tạo Trái Đất.
Vị trí của thành phố nằm trên ranh giới của mảng kiến tạo, nên thành phố rất dễ bị thiên tai.
Đà Nẵng thường bị tàn phá bởi giông bão, và vào năm 2011, trận động đất Tohuku đã gây ra một cơn sóng thần lớn.
Lịch sử thành phố có niên đại từ năm 192 Sau Công Nguyên khi những người dân du cư từ Indonesia thành lập nên Vương quốc Chăm Pa ở nơi đây.
Người châu Âu không có mặt tại Đà Nẵng cho tới tận thế kỷ thứ 16, khi một nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha cập bến tại đây.
Ngày nay thành phố chủ yếu là một trung tâm về nông-lâm-ngư nghiệp, mặc dù các ngành này cũng đang dần bị suy giảm trong khu vực thành phố.
Mặt khác, các ngành công nghiệp vẫn phát triển mạnh, với các ngành mũi nhọn bao gồm máy móc, hoá học và dệt.
Du lịch cũng là một ngành công nghiệp lớn ở Đà Nẵng, với Khu du lịch Furama nổi tiếng thế giới là một trong những khu du lịch sinh thái biển và suối nước khoáng đẹp nhất tại Việt Nam.
Thành phố Đà Nẵng đóng vai trò là một trung tâm lớn của Việt Nam, và là một nơi hoàn hảo mà du khách có thể ghé thăm trên đường tới thăm những địa danh khác tại quốc gia này.

Comments

Hide