Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng của Việt Nam là thành phố lớn thứ ba của quốc gia này tính theo dân số.
Thành phố có lịch sử từ năm 43 Sau Công Nguyên, khi Lê Chân, một nữ tướng khởi nghĩa cùng Hai Ba Trưng, khai phá ra.
Hải Phòng thuộc quận Dương Kinh và là một thành phố quan trọng trong suốt lịch sử phát triển của Việt Nam.
Vị trí chiến lược của thành phố trên bờ biển đã biến nơi đây thành một tuyến phòng ngự lý tưởng.
Hải Phòng cũng đóng vai trò là một trong những hải cảng chính của Việt Nam.
Cũng vì vị trí chiến lược này mà thành phố đã phải gánh chịu nhiều hoạt động quân sự chống lại nó, bao gồm chiến dịch ném bom bắn phá tàn khốc trong Chiến Tranh Việt Nam bởi đây là cảng biển lớn duy nhất của Bắc Việt.
Một trong những cuộc tấn công sớm nhất vào Hải Phòng trong lịch sử hiện đại xảy ra sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khi Việt Nam cố giành lại nền độc lập từ tay Pháp.
Ba người lính Pháp đã bị giết, và người Pháp bắn phá thành phố để trả thù.
Có một số cuộc tranh luận về việc thực hiện cuộc bắn phá này.
Một số người cho rằng Suffren, một tàu tuần tra hạng nặng của Pháp đã bắn phá thành phố, trong khi những người khác lại tin rằng ba tàu thông báo, vốn là những tàu nhỏ được thiết kế để giao liên các mệnh lệnh quân sự, đã thực hiện cuộc bắn phá.
Dù vụ việc đó thế nào đi nữa, hành động ném bom đó đã mở màn cho Cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất.
Hải Phòng nằm bên bờ Sông Bạch Đằng, là một địa danh nổi tiếng nơi một nhóm các vị anh hùng dân tộc đã đẩy lùi ba cuộc xâm lăng của chính quyền phong kiến Trung Quốc.
Thành phố nằm trên cửa Sông Cấm.
Một số địa danh quan trọng của Hải Phòng bao gồm Đền Nghè, Chùa Dư Hàng và Đình Chung Hàng Kênh.

Comments

Hide