Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam bên trong Vịnh Bắc Bộ.
Điểm đến du lịch hấp dẫn này bao gồm gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ khiến Hạ Long là một nơi lý tưởng để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.
Khoảng 1.000 hòn đảo tại Hạ Long đã được đặt tên.
Các hòn đảo đều có cấu tạo bằng phiến thạch hoặc đá vôi.
Vịnh Hạ Long và một loạt các hòn đảo tự nhiên nơi đây đã được ghi vào danh sách những Di Sản Thế Giới được công bố bởi UNESCO.
Vịnh Hạ Long quan trọng vì nhiều lý do, một trong số đó là sự đa dạng sinh học tại nơi đây.
Khu vực này là điểm phân kỳ của nhiều hệ sinh thái bao gồm rất nhiều loài động thực vật, một vài loài trong số đó đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Những du khách yêu thích thiên nhiên và muốn tìm kiếm sự đa dạng tự nhiên sẽ có thể chiêm ngưỡng các rạn san hô, rừng đầm lầy, và thậm chí cả rừng nhiệt đới cũng như hàng ngàn hệ thực vật và động vật khác nhau.
Nằm trong Vịnh Hạ Long là một hệ thống các hang động và rất nhiều thắng cảnh địa chất.
Các nhà khoa học nghiên cứu các mảng kiến tạo của Trái Đất đã làm việc tại khu vực này trong nhiều năm bởi vì cách mà các mảng kiến tạo di chuyển trong khu vực đã tiết lộ thông tin về hàng ngàn năm lịch sử phát triển của Trái Đất.
Rất nhiều hòn đảo trong Vịnh Hạ Long được đặt tên theo hình dạng của chúng.
Hòn Đầu Người rất phù hợp với tên của nó, cũng như Hòn Rồng và Hòn Đôi Gà (Hòn Trống Mái).
Các điểm du lịch khác trong Vịnh Hạ Long là Núi Bài Thơ, với rất nhiều bài thơ về các nhân vật lịch sử được khắc trên đây, và Vân Đồn, một thương cảng nơi các tàu buôn hay lưu tới vào thời xưa.

Comments

Hide