Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Chùa Thiên Mụ
Chùa Thiên Mụ là một điểm đến hấp dẫn du khách tại Việt Nam.
Ngôi đền 7 tầng mang nhiều dấu tích lịch sử này được đặt tại Huế, và là chùa cao nhất ở quốc gia này.
Lịch sử của chùa được xuất phát từ đầu thế kỷ thứ 17 khi vị Chúa Nguyễn đầu tiên cho khởi công xây dựng nó.
Toà tháp chính có hình dạng giống một hình bát giác và được xây vào năm 1844.
Ở hai bên toà tháp, du khách sẽ thấy rất nhiều những ngôi đình nhỏ.
Một vườn hoa rộng nằm sau toà tháp chính và những ngôi đình ở gần đó.
Phía sau vườn hoa quyến rũ đó là điện thờ chính của ngôi chùa.
Các tăng ni phật tử sinh sống tại toà nhà nằm cạnh điện thờ.
Một vật dường như trái ngược với cảnh quan của ngôi chùa là chiếc ô tô được trưng bày tại nơi đây.
Đó là một chiếc Austin cũ rỉ sét mà một hoà thượng từ Chùa Thiên Mụ đã sử dụng để đi vào Sài Gòn.
Đó là năm 1963, ông đã tới đó và nổi lửa tự thiêu mình để phản đối những chính sách hiện thời tại Việt Nam Cộng Hoà.
Sự kiện này rất được biết đến tại Việt Nam bởi nó là một trong những vụ tự thiêu đầu tiên của các hoà thượng Phật giáo.
Các Phật tử rất bức xúc với sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đã có chính sách phân biệt đối xử chống lại họ.
Ví dụ như, ông đã ban hành lệnh cấm treo cờ tôn giáo, nhưng vẫn cho phép treo cờ của Vatican để kỷ niệm ngày anh trai của ông làm lễ tôn phong lên chức Tổng giám mục.
Các du khách có thể đến chùa bằng xe đạp hoặc bằng thuyền.
Du lịch bằng thuyền là một cuộc vui thú vị bởi vì bạn có thể dễ dàng đi từ bến thuyền lên chùa bằng những bậc thang.

Comments

Hide