Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Biên Hoà
Thành phố Biên Hoà của Việt Nam nằm ở phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố về cơ bản có thể được coi là khu vực ngoại ô của một thành phố lớn hơn, vì nó nằm trong khu vực đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh.
Dân số của Biên Hoà bùng nổ sau Chiến tranh Đông dương lần thứ nhất, khi mà hơn 800.000 người tị nạn đã được di chuyển từ Bắc Việt vào Nam Việt.
Biên Hoà là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của miền nam Việt Nam.
Thành phố có rất nhiều kho và nhà máy được tài trợ bởi các nhà đầu tư quốc tế từ Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sĩ và các nước khác.
Biên Hoà còn là một điểm đến lớn của du khách, với rất nhiều những câu lạc bộ đêm, cửa hàng ăn và công viên giải trí dọc sông Đồng Nai.
Từ giữa thập niên 1990, các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ tiền vào thị trường bất động sản tại Biên Hoà, tạo ra một địa điểm hấp dẫn du khách.
Bắt đầu từ cuối thập niên 1960, trong và sau Chiến tranh Việt Nam, Biên Hoà đã phải chịu một đợt sụp đổ kinh tế nghiêm trọng.
Thành phố là nơi đặt Căn cứ Không quân Biên Hoà, được điều hành bởi Không Quân Hoa Kỳ trong cuộc Chiến tranh Việt Nam.
Hơn 50.000 người đã chết trong chiến dịch Tấn Công Tết Mậu Thân năm 1968.
Thậm chí còn nhiều người hơn nữa đã phải hi sinh năm 1972, trong một cuộc tấn công khác bắt nguồn từ thành phố này vào Nam Việt.
Năm 1975, căn cứ không quân tại Biên Hoà rơi vào tay quân đội Cộng Sản từ Bắc Việt.
Sự kiện này xảy đến theo sau một đợt tổng tiến công từ phía bắc được phát động từ đầu năm đó.
Các cuộc không kích đã huỷ diệt khu vực xung quanh căn cứ không quân, khiến cho việc bảo vệ nó không thể thực hiện được.
Căn cứ được sơ tán vào tháng 4 năm 1975.

Comments

Hide