Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh hay còn được biết đến với tên gọi cũ là Sài Gòn có lịch sử kéo dài hàng trăm năm.
Thành phố này ban đầu được gọi là Prey Nokor trước khi bị Việt Nam sáp nhập vào thế kỷ thứ 17.
Trước đó, thành phố Prey Nokor là một hải cảng quan trọng của người Khmer, một tộc người có nguồn gốc dân tộc kéo dài đến tận Campuchia ngày nay.
Từ khi được đổi tên là Sài Gòn, thành phố đã trở thành thủ đô, và là thành phố đầu tiên nằm trong thuộc địa Pháp và sau này là của Nam Việt.
Thành phố được đổi tên một lần nữa thành Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1976 sau khi được hợp nhất với Phủ Gia Định.
Thành phố có vị trí ngay bên bờ Sông Sài Gòn, cách Biển Đông (hay còn gọi là biển Nam Trung Hoa) 40 dặm.
Thành phố cách Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam hơn 1000 dặm về phía Nam.
Hơn 9 triệu người dân sống trong khu đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh.
Các chuyên gia nhận định rằng thành phố sẽ có dân số hơn 20 triệu người trong khu vực đô thị vào năm 2020*.
3 tổ chức quốc tế khác nhau đã xếp hạng thành phố đứng thứ 132 trong danh sách những thành phố có chi phí sống cao nhất thế giới.
Thành phố Hồ Chí Minh có cấp hành chính địa phương ngang hàng với các tỉnh khác tại Việt Nam.
Thành phố được quản lý bởi một hội đồng điều hành gồm 13 người.
Nền kinh tế của Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào thành phố này, với tổng sản phẩm đạt tới 20% GDP quốc gia.
Thành phố là nơi phát triển phổ biến của nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thuỷ hải sản, khai thác mỏ, du lịch, nông nghiệp, thương mại và tài chính.
Với lịch sử nhiều biến động của thành phố, nơi đây còn có rất nhiều những toà nhà lịch sử, như Dinh Thống Nhất (hay Dinh Độc Lập), Nhà Thờ Đức Bà, và Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.
*although the audio was recorded as 3030, this is the correct year.

Comments

Hide