Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Tết Trung Nguyên
Tết Trung Nguyên, hay còn gọi là Lễ Vong Hồn (Xá tội vong nhân) là một ngày lễ tại Việt Nam nhằm xá tội cho các linh hồn bị xử lưu đày xuống địa ngục.
Ngày lễ này được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, tương ứng với nửa cuối tháng 8 hoặc nửa đầu tháng 9 lịch dương.
Vào ngày lễ này, người Việt Nam cầu nguyện các thần linh phù hộ cho linh hồn của những người tổ tiên đã quá cố được sống yên bình.
Họ cũng cầu cho những cáo trạng vô căn cứ về người chết bị tan rã để linh hồn họ có thể siêu thoát khỏi địa ngục.
Theo tín ngưỡng về cái chết của người Việt Nam, khi một người nào đó chết đi, linh hồn của họ sẽ bị Diêm Vương xét xử và phán quyết sẽ quyết định họ bị đày xuống địa ngục hoặc siêu thoát lên trời.
Tết Trung Nguyên là ngày mà tất cả mọi linh hồn bị giam ở địa ngục được giải phóng lên Dương gian vào ban đêm.
Người Việt tin rằng những linh hồn đó sẽ tìm đến nhân thân còn sống của họ để kiếm cái ăn.
Nếu họ không còn người thân nào trên Dương thế, họ sẽ đi lang thang tìm kiếm thức ăn và tình thương.
Người Việt Nam tưởng nhớ những người thân đã quá cố của họ bằng cách bày lễ cúng gồm toàn những món ăn đặc sản của địa phương và cầu nguyện cho những người đã chết.
Mặc dù ngày lễ này có nguồn gốc từ Phật giáo nhưng nó vẫn được toàn bộ người dân Việt Nam tổ chức cúng bái, nên đây là một trong những ngày lễ phổ biến nhất tại Việt Nam.
Ngày lễ được tổ chức cùng với Ngày của Mẹ tại Việt Nam.
Theo truyền thống, những người vẫn còn mẹ sẽ tổ chức lễ tạ ơn đến mẹ của mình, còn những người không còn mẹ chỉ có thể cầu nguyện cho mẹ và những người đã khuất.

Comments

Hide