Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Tết Trung Thu
Tết Trung Thu là lễ hội ngắm trăng mùa thu tại Việt Nam.
Ngày lễ thường rơi vào tháng 8 hoặc 9 hàng năm, vào ngày trăng rằm.
Ngày chính xác diễn ra lễ hội được tính theo âm lịch, vào ngày 15 tháng 8 lịch âm.
Nhiều người Việt Nam coi lễ hội này là ngày lễ của thiếu nhi.
Trẻ em thường được nhận đồ chơi và bánh kẹo.
Hai món quà phổ biến nhất được tặng vào ngày này là mặt nạ và các loại đèn.
Trẻ em thường lập thành đám rước trong các khu phố, mang theo đèn lồng và đi diễu hành dưới trăng.
Người Việt chào đón Tết Trung Thu bằng việc ăn Bánh Trung Thu, mặc dù Bánh Trung Thu của họ có hình vuông, không phải hình tròn như Bánh Trung Thu Trung Quốc.
Một phần khác của lễ hội chào mừng Trung Thu là múa lân, được thực hiện bởi các em nhỏ và đoàn múa lân chuyên nghiệp.
Múa lân được tổ chức trên đường phố, và những người thực hiện múa lân tới thăm những căn nhà gần đó để xin được phép biểu diễn.
Nếu gia chủ cho phép, bài múa lân sẽ mang lại may mắn tới gia đình họ.
Những người đồng ý cho buổi biểu diễn còn tặng đoàn múa lân một món quà bằng tiền để cảm ơn màn trình diễn và để cầu may.
Múa lân là một điệu múa cổ truyền trong văn hoá phương Đông, điệu múa lân bắt chước chuyển động và phục trang của con lân.
Một số người nhầm lẫn múa lân với múa rồng, nhưng rất dễ để phân biệt chúng chỉ bằng cách nhìn vào loại phục trang được sử dụng.
Một phục trang múa lân chỉ cần có hai người, trong khi phục trang rồng cần rất nhiều người.

Comments

Hide