Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Lễ hội Cá Voi
Lễ hội Cá Voi tại Việt Nam, còn được gọi là Lăng Cá Ông, được tổ chức hàng năm trong hàng trăm năm nay, là một trong những lễ hội sông nước lớn nhất tại quốc gia này.
Những người ngư dân tại Đà Nẵng tin rằng họ cần phải tỏ lòng tôn kính Thần Cá Voi (được gọi là "Cá Ông") để bản làng của họ có được sự an toàn và giàu sang.
Một buổi lễ lớn được diễn ra hàng năm trong hai ngày tại Đà Nẵng vào giữa tháng 3 âm lịch.
Người Việt Nam chào mừng lễ hội sông nước này bằng cách trang trí Lăng Ông và nhiều nơi khác trong thành phố.
Vào ngày đầu tiên của lễ hội, các cụ cao niên sẽ dâng hương cầu nguyện hoà bình tại lăng.
Các hoạt động khác của buổi lễ bao gồm dâng lễ vật, trong đó không được có đồ hải sản.
Một diễn giả sẽ có trách nhiệm đọc văn tế cá Ông cho buổi lễ.
Phần lớn nhất của lễ hội là nghi thức rước sông của những thuyền chài, được tổ chức một ngày sau lễ hội.
Ngoài ra còn có lễ dâng hương của các em nhỏ và dàn nhạc biểu diễn nhạc thính phòng cổ điển Việt Nam.
Lễ hội Cá Voi là một thành phần quan trọng trong tục lệ thờ cá voi của Việt Nam, coi loài động vật có vú này như một vị thần phải được thờ phụng.
Cá voi rất hay bị dạt vào bờ biển Việt Nam.
Khi chuyện này xảy ra, người Việt sẽ đến từ khắp nơi trên đất nước để thờ phụng thần xác của cá voi.
Họ dâng hương cầu nguyện cho cá và sử dụng xương của cá voi để dựng lăng.
Trải dài trên đất nước Việt Nam, các du khách có thể tìm thấy các ngôi chùa và điện thờ Cá Ông.
Ngoài lễ hội Cá Voi của Đà Nẵng, thành phố Vũng Tàu cũng tổ chức lễ hội hàng năm cúng Cá Ông.
Lễ hội này thường diễn ra vào tháng 8 âm lịch.

Comments

Hide