Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vernal Equinox Day
16 words
Word Image
Vernal Equinox Day
16 words
hạnh phúc
(a)
happy
Một cặp đôi hạnh phúc đang ôm nhau trên bãi biển.
The happy couple is hugging on the beach.
(n)
leaf
nở
(v)
bloom
Hoa tulip đang nở.
The tulips have bloomed.
cây
(n)
tree
mùa xuân
(n)
spring
hoa cỏ mùa xuân
spring flowers
mưa
(v)
rain
mây
(n)
cloud
mây mịn như bông
fluffy cloud
mặt trời
(n)
sun
mặt trời giữa ngày
midday sun
mưa
(n)
rain
Mưa đang rơi trên đường phố.
The rain is falling on the street.
nắng
(a)
sunny
Thời tiết hôm nay nắng thỉnh thoảng có mây.
Today's weather is sunny with occasional clouds.
cỏ
(n)
grass
con thỏ trắng trong bụi cỏ xanh
white rabbit in the green grass
mưa
(v)
rainy
Tôi phải phát báo vào cả những ngày mưa gió.
I have to deliver newspapers on rainy days and windy days.
nhiều gió
(p)
windy
Ngày mai trời sẽ lạnh và nhiều gió, vì thế hãy choàng khăn nhé.
Tomorrow will be cold and windy, so wear a scarf.
tháng Ba
(n)
March
Tháng Ba đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân ở bắc bán cầu và mùa thu ở nam bán cầu.
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
được sinh ra
(p)
be born
Tôi được sinh ra vào năm một nghìn chín trăm tám mươi.
I was born in 1980.
picnic
(n)
picnic
0 Comments
Top