Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 15 Compliments You Always Want to Hear
15 words
Word Image
Top 15 Compliments You Always Want to Hear
15 words
Bạn khá đẹp trai.
(e)
You're handsome.
Làm tuyệt vời lắm!
(e)
Great job!
Sơ yếu lý lịch của bạn ấn tượng.
(e)
Your resume is impressive.
tâm hồn bạn thậm chí còn đẹp hơn vẻ bề ngoài của bạn.
(e)
Your inside is even more beautiful than your outside.
Bạn làm cho tôi muốn trở thành một người tốt hơn.
(e)
You make me want to be a better person.
Chiếc áo khoác đó trông đẹp khi trên người bạn
(e)
That jacket looks nice on you.
Tôi biết rằng nó là một dự án khó khăn, nhưng thành quả của bạn vượt quá mong đợi của tôi.
(e)
I know that it was a tough project, but your performance exceeded my expectations.
Bạn thật thông minh!
(e)
You're smart!
Bạn là một người bạn tuyệt vời.
(e)
You are an awesome friend.
bạn có sự nhạy bén tuyệt vời
(e)
You have a great sense of humor.
Nụ cười của bạn thật đẹp.
(e)
Your smile is beautiful.
Tôi thích cách nấu nướng của bạn
(e)
I love your cooking.
Bạn có vị giác tốt
(e)
You have good taste.
Bạn trông thật lộng lẫy
(e)
You look gorgeous.
Bạn có khả năng ăn nói
(e)
You have a way with words.
0 Comments
Top